Počátky slovanského hradiště v Chrudimi

Title: Počátky slovanského hradiště v Chrudimi
Variant title:
  • Anfänge des slawischen Burgwalls in Chrudim
Source document: Archaeologia historica. 2001, vol. 26, iss. [1], pp. 121-135
Extent
121-135
  • ISSN
    0231-5823
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] CDB I: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae I., ed. G. Friedrich. Praha 1907.

[2] FROLÍK, J., 1983: K počátkům Chrudimi, Archeologické rozhledy XXXV, 517-539.

[3] FROLÍK, J., 1989: Archeologické památky Hlinecka a Chrastecka. Chrudim.

[4] FROLÍK, J.-SIGL, J., 1990: Zjišťovací výzkum v Chrudimi, Štěpánkově ulici čp. 85 v Chrudimi v roce 1989, Zpravodaj Krajského muzea východních Čech 17/1, 66-69.

[5] FROLÍK, J.-SIGL, J., 1991-1992: Pokračování zjišťovacího výzkumu ve Štěpánkově ulici čp. 85 v Chrudimi v roce 1990, Zpravodaj muzea v Hradci Králové 18, 69-72.

[6] FROLÍK, J.-SIGL, J., 1994: New Facts on the Settlement on the Central Hilltop of the Town of Chrudim. Rescue Survey of 1982-1984, Památky archeologické LXXXV, 111-131.

[7] FROLÍK, J.-SIGL, J., 1995: Chrudimsko v raném středověku. Vývoj osídlení a jeho proměny. Hradec Králové.

[8] FROLÍK, J.-SIGL, J., 1998: Archeologický výzkum v Chrudimi, Soukenické ulici v roce 1997, Zpravodaj muzea v Hradci Králové 24, 107-110.

[9] FROLÍK, J.-SIGL, J., 1999: Mladohradištní valové opevnění v Chrudimi, Archeologie ve středních Čechách 3, 443-464.

[10] RATAJ, J., 1952: Slovanská obilnice v Chrudimi, Archeologické rozhledy IV, 405, 453-454.

[11] RICHTER, M.-VOKOLEK, V., 1995: Hradec Králové. Slovanské hradiště a počátky středověkého města. Hradec Králové-Praha.

[12] SLÁMA, J., 1995: Slavníkovci - významná či okrajová záležitost českých dějin 10. století?, Archeologické rozhledy XLVII, 182-224.