Z badań archeologicznych nad miastami południowej Polski. Rynek Główny w Krakowie w świetle prac przeprowadzonych w latach 2005–2007

Title: Z badań archeologicznych nad miastami południowej Polski. Rynek Główny w Krakowie w świetle prac przeprowadzonych w latach 2005–2007
Variant title:
  • Aus den archäologischen Forschungen über südpolnische Städte. Der Hauptmarktplatz in Krakau im Lichte der in den Jahren 2005-2007 durchgeführten Arbeiten
  • Archaeological Research of Towns in Southern Poland. The Main Square in Cracow in the Light of Excavations of 2005–2007
Author: Buśko, Cezary
Source document: Archaeologia historica. 2007, vol. 32, iss. [1], pp. 225-235
Extent
225-235
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Výzkumy na krakovském hlavním náměstí odkryly rozsáhlé pohřebiště z XI. století a zděné kupecké krámy bohatých měšťanů ze druhé poloviny XIII. století i mladší, vybudované kolem poloviny století XIV. Prozkoumán byl také prostor Velké a Malé váhy. Tyto výzkumy přinesly nový pohled na vývoj plochy náměstí a množstvím nálezů přispěly rovněž k lepšímu poznání každodenního života středověkého člověka.
The archaeological research of the main square in Krakow revealed an extensive burial ground dating to the 11th century and foundations of masonry Rich Stalls from the second half of the 13th century, as well as more recent ones, constructed around the mid-14th century. The area of the Large and Small Municipal Scales was also explored. The results of the research have provided new views on the development of the square, and have helped popularise information on the everyday life of the medieval man.
References
[1] DĘBOWSKI, T., 1981: Badania archeologiczne Sukiennic krakowskich, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, R. 29, 451–458.

[2] KOMOROWSKI, W., 1998: Krakowski ratusz w średniowieczu i domniemany Dwór Artusa w Krakowie, Rocznik Krakowski t. LXIV, 7–28.

[3] LENKIEWICZ, T., 1964: Badania archeologiczne prowadzone na Rynku Głównym w Krakowie w latach 1961–1963, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, R. 12, 159–167.

[4] LEŃCZYK, G., 1959: Pod brukiem Rynku Głównego w Krakowie, Biuletyn Krakowski, t. 1, 31–48.

[5] MOLENDA, D., 2001: Polski ołów na rynkach Europy środkowej w XIII–XVII wieku. Warszawa.

[6] RADWAŃSKI, K., 1970: Budowle drewniane odkryte pod poziomami romańskiego kościoła św. Wojciecha w Krakowie, Materiały Archeologiczne, t. 11, 7–23.

[7] SOŁTAN–KOŚCIELECKA, 2002: Stilusy późnośredniowieczne z terenu obecnej Polski, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, R. 50, 123–132.

[8] ZAITZ, E., 2001: Kraków u progu drugiego tysiąclecia, Dzieje Podkarpacia, t. V, 109–160.

[9] ZAITZ, E., 2004: Sprawozdanie z badań sondażowych prowadzonych na Rynku Głównym w Krakowie w 2003 roku, Inżynieryjne problemy odnowy staromiejskich zespołów zabytkowych, 263–296. Kraków.