The pre-Christian religions of the northern Indo-Europeans : the traditions of the Celts, Germanics and Balts in a critical perspective of the humanities : summary

Title: The pre-Christian religions of the northern Indo-Europeans : the traditions of the Celts, Germanics and Balts in a critical perspective of the humanities : summary
Source document: Reichstäter, Jan. Předkřesťanská náboženství severních Indoevropanů : tradice Keltů, Germánů a Baltů v kritické perspektivě humanitních věd. Vydání první Brno: Masarykova univerzita, 2019, pp. 183-191
Extent
183-191
Type
Summary
Language
English
Rights access
open access
License: N/A