3

Title: Studia paedagogica
Year: 2020
Volume: 25
Issue: 3
Publication year
2020
ISSN
1803-7437 (print)
2336-4521 (online)
Title Document
Co je úspěch a kde se berou šance uspět? : editorial | [5]–8
Šeďová, Klára
PDF
Stati – Studies
Title Document
Spolupráce rodiny a školy v době uzavřených základních škol | [9]–41
Švaříček, Roman; Straková, Jana; Brom, Cyril; Greger, David; Hannemann, Tereza; Lukavský, Jiří
PDF
Vztah akademické marnosti a výsledk žáků : různé mechanismy pro matematiku a čtenářskou gramotnost | [43]–67
Straková, Jana; Simonová, Jaroslava
PDF
Přijímací řízení na středních odborných školách v období socialistického Československa | [69]–101
Šimáně, Michal; Kamanová, Lenka
PDF
Individuální inovační chování a charakteristika pracoviště : potenciál výzkumu inovací ve vzdělávání | [103]–129
Halász, Gábor
PDF
Shoda pedagogické nominace a skupinového testu inteligence při skríningu intelektového nadání : sonda do problematiky | [131]–151
Portešová, Šárka; Jabůrek, Michal; Tancoš, Martin; Chvojková, Edita; Válková, Simona
PDF
Začínající výzkumníci – Emerging researchers
Title Document
Siete vo vzdelávaní : možnosti využitia analýzy sociálnych sietí v pedagogickom výskume | [153]–185
Lintner, Tomáš
PDF
Diskusní stati – Discussion paper
Title Document
Citační etika v pedagogickém výzkumu : k vynucování citací a zakládání citačních kartelů | [187]–212
Knecht, Petr; Tůma, František
PDF