Studia paedagogica

Title: Studia paedagogica
ISSN
1803-7437 (print)
2336-4521 (online)
Publisher
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno
Published: 2009-present
Description
Časopis Studia paedagogica, ISSN 1803-7437 (print), ISSN 2336-4521 (online) je recenzovaný odborný časopis, vydávaný Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity (Brno). Přináší původní příspěvky z oblasti vzdělávání, výchovy a učení ve všech sférách života společnosti. Jde o stati teoretického, ale především empirického charakteru – cílem časopisu je publikovat výsledky výzkumů realizovaných na českých i zahraničních vědeckých pracovištích. Charakteristickým rysem časopisu je interdisciplinární otevřenost – usiluje o postižení aktuálních témat pedagogického výzkumu, je však otevřen i studiím zakotveným v jiných sociálních vědách. Časopis vychází čtyřikrát ročně. Časopis navazuje na periodikum Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity (SPFFBU; Studia minora facultatis philosophicae universitatis Brunensis), řadu pedagogickou (U), ISSN 1211-6971, která vycházela v letech 1996-2008, a řadu pedagogicko-psychologickou (I), která vycházela v letech 1966-1995.
Studia paedagogica, ISSN 1803-7437 (print), ISSN 2336-4521 (online), is a peer-reviewed scholarly journal published quarterly by the Faculty of Arts, Masaryk University, Brno. Studia paedagogica publishes original papers on education, upbringing and learning from all spheres of social life. The papers are theoretical, but mainly empirical as the journal publishes research undertaken in the Czech Republic and abroad. The journal publishes only original research papers and is open to both experienced and early researchers. The journal is interdisciplinary - it covers current topics in educational research while at the same time providing scope for studies grounded in other social sciences. The journal publishes four issues per year: the first issue is dedicated to general interest articles, the second and third are single topic issues and the fourth is fully in English. The journal Studia paedagogica is a continuation of the periodical "Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, řada pedagogická (U) (= Studia minora facultatis philosophicae universitatis Brunensis, Series pedagogica), ISSN 1211-6971, which was published from 1996 to 2008 (also with parallel shorter title Studia paedagogica); and its predecessor "Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, řada pedagogicko-psychologická (I) (= Studia minora facultatis philosophicae universitatis Brunensis, Series pedagogica et psychologiga), ISSN 0068-2705, published between 1966-1995.
Volumes, Issues
2023 (Volume 28)
1 2 3
2022 (Volume 27)
1 2 3 4
2021 (Volume 26)
1 2 3 4
2020 (Volume 25)
1 2 3 4
2019 (Volume 24)
1 2 3 4
2018 (Volume 23)
1 2 3 4
2017 (Volume 22)
1 2 3 4
2016 (Volume 21)
1 2 3 4
2015 (Volume 20)
1 2 3 4
2014 (Volume 19)
1 2 3 4
2013 (Volume 18)
1 2-3 4
2012 (Volume 17)
1 2
2011 (Volume 16)
1 2
2010 (Volume 15)
1 2
2009 (Volume 14)
1 2