"New human possibilities" in Patočka's philosophy of literature

Title: "New human possibilities" in Patočka's philosophy of literature
Variant title:
  • "Nové lidské možnosti" v Patočkově filozofii literatury
Author: Plunkett, Erin
Source document: Bohemica litteraria. 2020, vol. 23, iss. 2, pp. 69-80
Extent
69-80
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Article
Language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
This article considers Patočka's phenomenological account of literature in "The Writer's Concern" to defend the idea that literary writing offers a distinctive philosophical contribution. In this text, Patočka gives the writer a special claim on the activity of world disclosure and suggests that literature may offer a glimpse out of the techno-scientific framework that dominates contemporary life. I examine both science and literature as modes of relating to the world, raising questions about the distinctiveness of each and their use of the written word. Finally, I locate the philosophical advantage of literary writing in Patočka's dual claims about literature: that it offers "an individual capturing of life's meaning" and that it presents "the world" as an "undivided" whole.
Článek se zabývá fenomenologickou koncepcí literatury v Patočkově studii "Spisovatel a jeho věc" a rozvíjí myšlenku, že literatura nabízí výrazný filozofický přínos. Patočka přisuzuje spisovateli spoluúčast na aktivitě zjevování světa a ukazuje, že literatura může poskytnout vhled za technicko-vědecký rámec, který dominuje současnému životu. Zabývám se vědou i literaturou jako způsoby vztahování se ke světu, reflektuji osobitost každé z nich a způsob, jakým používají psané slovo. V závěru nacházím filozofický přínos literárního psaní v Patočkově dvojím tvrzení o literatuře: že nabízí "individuální zachycení smyslu života" a že představuje "svět" jako "nedělitelný" celek.
References
[1] HEIDEGGER, Martin. 1993 [1954]. "The Question Concerning Technology", in Martin Heidegger: Basic Writings, 2nd ed., trans. David Farrell Krell (San Francisco: Harper), pp. 307–342

[2] HERDER, Johann Gottfried. 2002. Herder: Philosophical Writings, ed. and trans. Michael N. Forster (Cambridge: Cambridge University Press)

[3] HUSSERL, Edmund. 1970. The Crisis of European Sciences and Transcendental Phenomenology, ed. and trans. David Carr (Evanston: Northwestern University Press)

[4] PATOČKA, Jan. 1989 [1967]. "The Natural World and Phenomenology", in Jan Patočka: Philosophy and Selected Writings, trans. Erazim Kohák (Chicago: Chicago University Press), pp. 239–273

[5] PATOČKA, Jan. 2006 [1969]. "Spisovatel a jeho věc", in Jan Patočka: Češi I. Sebrané spisy Jana Patočky. Vol. 12, ed. Karel Palek, Ivan Chvatík (Prague: Oikoymenh – Filosofia), pp. 280–292

[6] PATOČKA, Jan. 2011 [1971]. "The German Spirit in Beethoven's Era", Slovo a smysl 8, no. 16, trans. Martin Pokorný (Prague: Karolinum Press), pp. 211–239

[7] PATOČKA, Jan. 2019 [1969]. "The Writer's Concern", in Jan Patočka: Care for the Soul. Three Essays by Jan Patočka (booklet), trans. Alex Zucker (Edinburgh: Indigo Press), pp. 39–50

[8] BLAHUTKOVÁ, Daniela. 2014. "Patočka's reflections on Faust and Modern Art", Philosophica et Historica 1: Studia Aesthetica VII (Prague: Karolinum), pp. 65–72

[9] JOSL, Jan. 2016. "The End of Art and Patočka's Philosophy of Art", Horizon Studies in Phenomenology 5, no. 1 (Saint Petersburg: St Petersburg State University), pp. 232–246

[10] ŠEVČÍK, Miloš. 2014. "Dominant science and influential art: Jan Patočka on relations between art and science", Philosophica et Historica 1: Studia Aesthetica VII (Prague: Karolinum), pp. 73–84

[11] WILLIAMS, Anita. 2018. "The Meaning of the Mathematical", Asubjective Phenomenology, eds. L'ubica Učník, Ivan Chvatík, Anita Williams (Nordhausen: Verlag Traugott Bautz GmbH), pp. 227–252