Tři případy akademika Jaroslava Böhma (1901–1962)

Title: Tři případy akademika Jaroslava Böhma (1901–1962)
Variant title:
  • Drei Fälle des Akademikers Jaroslav Böhm (1901–1962)
Source document: Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 2, pp. 962-967
Extent
962-967
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Anniversary article; Obituary
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Note
Obsahuje: Případ první: Ivan Borkovský -- Případ druhý: Vojtech Budinský-Krička (dříve Budaváry-Krička) -- Případ třetí: Ludmila Kraskovská
References
[1] BARAN, V. D.–MICHAJLINA, L. P.–PIVOVAROV, S. V., 2011: Vnesok Ivana Borkovs'kogo u vyvčennja starožitnostej slov'jan (do 70-riččja vidkryttja praz'kojï archeologičnojï kultury), Archeologija, č. 1, 117–123.

[2] BIALEKOVÁ, D., 2004: Spomienka. Phdr. Lúdmila Kraskovská, CSc. (* 26. 6. 1904 – † 26. 6. 1999), SlArch LII, 367–369.

[3] BÖHM, J., 1951: K otázce vzniku feudalismu v českých zemích, ČL 38, 162–180.

[4] BÖHM, J., 1953: K otázce vzniku feudalismu na území ČSR, ČL 40, 151–156.

[5] BÖHM, J., 1963: Prvotně pospolná společnost. In: Přehled československých dějin I, 7–37. Praha.

[6] LEVKUN, J., 2012: Ivan Borkovs'kyj ta ukrajins'kyj naukovyj svit Pragy, Schid, č. 2, 121–126.

[7] LEVKUN, J.–ŠENDEROVS'KYJ, V., 2010: Ivan Borkovs'kyj, Svitogljad, č. 2, 71–75.

[8] MAŘÍKOVÁ-KUBKOVÁ, J., 2007: Pocta Ivanu Borkovskému, AR LIX, 838–839.

[9] MUŠINKA, M., 2000: Ivan Kraskovskij – priekopník bielorusko-ukrajinských vzťahov a Slovensko, HČ 48, 495–504.

[10] NECHVÁTAL, B., 2009: Vzpomínka na Ivana Borkovského, AH 34, 864–866.

[11] PICHLEROVÁ, M., 2000: PhDr. Ludmila Kraskovská, CSc. (* 26. 6. 1904 Vilnius – † 26. 6. 1999 Bratislava), AR LI, 895–897.

[12] RATAJ, J., 1967: Bibliografie I. Borkovského k sedmdesátinám, AR XIX, 535–540.

[13] RATAJ, J., 1976: Doplněk bibliografie I. Borkovského, AR XXVIII, 555.

[14] RATAJ, J. (1913–2002): osobní sdělení.

[15] SPURNÝ, V. (1920–2013): osobní sdělení.

[16] SKLENÁŘ, K., ve spolupráci se Zuzanou Sklenářovou, 2005: Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů. Praha.

[17] SMETÁNKA, Z., 2007: Archeolog Pražského hradu Ivan Borkovský (8. 9. 1897 – 17. 3. 1976). In: Učenci očima kolegů, žáků a následovníků (Hlaváček, I.–Jedináková, J., edd.). Praha.

[18] UKRAJINSKÁ SVOBODNÁ UNIVERZITA 1998: Ukrajinská svobodná univerzita (1921–1996). Vědecký sborník z konference věnované 75. výročí založení univerzity. Praha 29.–30. listopadu 1996. Praha.