Exile and identity : the post-Prague Spring exile in Austria and Switzerland : summary

Title: Exile and identity : the post-Prague Spring exile in Austria and Switzerland : summary
Source document: Haváč, Ondřej. Exil a identita : posrpnový exil v Rakousku a Švýcarsku. Vydání první Brno: Masarykova univerzita, 2022, pp. 244-248
Extent
244-248
Type
Summary
Language
English
Rights access
open access
License: N/A