Exil a identita : posrpnový exil v Rakousku a Švýcarsku

Title: Exil a identita : posrpnový exil v Rakousku a Švýcarsku
Variant title:
  • Exile and identity : the post-Prague Spring exile in Austria and Switzerland
Edition
Vydání první
Place of publication
Brno
Publisher
Masarykova univerzita
Year of publication
2022
Extent
265 stran
Series
  • Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034; 516
ISBN
978-80-280-0036-3
978-80-280-0037-0 (online ; pdf)
Language
Czech
Description
  • Je možné cítit se Čechem i po půlstoletí života v zahraničí? Na uvedenou otázku odpovídá tato kniha, zabývající se českým exilem v Rakousku a Švýcarsku po roce 1968, a přibližuje, jakým způsobem se integrace československých uprchlíků v hostitelských zemích odrazila ve vnímání jejich národní identity. Autor vychází z analýzy archivních a orálněhistorických pramenů získaných během terénních výzkumů mezi českými krajany ve zmíněných zemích v letech 2011 a 2015. Rozbor materiálů se kromě popisu jednotlivých aspektů integračního procesu soustředí i na vysvětlení změn v identifikaci bývalých uprchlíků s českým národem.
  • Is it possible to feel as a member of a nation after living half a century in a foreign country? This book, which deals with the Czech exile in Austria and Switzerland after 1968, answers the question and describes how the integration of the Czechoslovak refugees in the host country has displayed in their perception of nation identity. The monography is based on archival and oral sources acquired during field research in Austria and Switzerland conducted from 2011 to 2015. The analysis focused on the description of the process of integration of newcomers in the host countries as well as on the understanding of changes in identification of the former refugees with the Czech nation.
Department FF MU
Topic
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita
Ondřej Haváč
Rights access
open access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

hidden-section Úvod
Chapter number Title Custom text
1 | Úvod | 11–13
Haváč, Ondřej
PDF
hidden-section Identita pod lupou
Chapter number Title Custom text
2 | Identita pod lupou | 14–29
Haváč, Ondřej
PDF
hidden-section Ujasnění pojmů
Chapter number Title Custom text
3 | Ujasnění pojmů | 30–50
Haváč, Ondřej
PDF
hidden-section Posrpnový exil
Chapter number Title Custom text
4 | Posrpnový exil | 51–90
Haváč, Ondřej
PDF
hidden-section Integrace
Chapter number Title Custom text
5 | Integrace | 91–149
Haváč, Ondřej
PDF
Chapter number Title Custom text
6 | Československo ve vyprávění | 150–183
Haváč, Ondřej
PDF
hidden-section Národ v exilu
Chapter number Title Custom text
7 | Národ v exilu | 184–233
Haváč, Ondřej
PDF
hidden-section Závěrečné shrnutí
Chapter number Title Custom text
8 | Závěrečné shrnutí | 234–243
Haváč, Ondřej
PDF
Chapter number Title Custom text
Exile and identity : the post-Prague Spring exile in Austria and Switzerland : summary | 244–248
Haváč, Ondřej
PDF
hidden-section Bibliografie
Chapter number Title Custom text
Bibliografie | 249–261
Haváč, Ondřej
PDF
hidden-section Seznam zkratek
Chapter number Title Custom text
Seznam zkratek | 262–263
Haváč, Ondřej
PDF
hidden-section Seznam tabulek
Chapter number Title Custom text
Seznam tabulek | 264
Haváč, Ondřej
PDF
hidden-section Seznam obrázků
Chapter number Title Custom text
Seznam obrázků | 265
Haváč, Ondřej
PDF