Kompoziční poetika a česká literatura XIX. století

Title: Kompoziční poetika a česká literatura XIX. století
Source document: Opera Slavica. 2022, vol. 32, iss. 1, pp. 94-96
Extent
94-96
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Review
Language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] VŠETIČKA, F.: Rázovité refugium. O kompoziční poetice české prózy 19. století. Jinočany: H&H, 2021, 291 s. ISBN: 978-80-7319-141-2.