Kompoziční poetika a česká literatura XIX. století

Název: Kompoziční poetika a česká literatura XIX. století
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2022, roč. 32, č. 1, s. 94-96
Rozsah
94-96
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Recenze
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] VŠETIČKA, F.: Rázovité refugium. O kompoziční poetice české prózy 19. století. Jinočany: H&H, 2021, 291 s. ISBN: 978-80-7319-141-2.