Drobné postřehy o slovesu být v češtině

Title: Drobné postřehy o slovesu být v češtině
Author: Karlík, Petr
Source document: Linguistica Brunensia. 2022, vol. 70, iss. 2, pp. 35-51
Extent
35-51
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Article
Language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
The study presents an analysis of the forms of the verb ESSE // (to) BE in Czech, i.e. the verb BÝT. Even in Czech, the verb ESSE shows idiosyncratic morphological, syntactic and semantic properties. Their diversity in various overt syntactic constructions depending on the categorial distribution of the verb ESSE provides data for distinguishing the three ESSEs: (i) grammatical auxiliary (in the verbal complex [ESSE√js:finite – vP:-l-participle], with the meaning of [past], [realis], and in the verbal complex [ESSE√by:finite – vP:-l-participle], with the meaning of [–tense], [non realis]); (ii) lexical auxiliary (in the verbal complex [ESSE√bud:finite – Infinitive:Imperfective] with the meaning of [imperfective future]); (iii) non-auxiliary (e.g. copula). The properties of each ESSE are explained based on the position in which the root from which the ESSE form is derived is inserted into the structure, and the position where the derivation of the ESSE ends.
Note
Studie vznikla při výzkumu v rámci projektu Lexikon a gramatika češtiny II – 2022 (MUNI/A/1137/2921).
References
[1] Arche, María J. – Fábregas, Antonio – Marín, Rafael, eds. 2019. The grammar of copulas across languages. Oxford: OUP.

[2] Błaszczak, Joanna. 2009. Differential Subject Marking in Polish: The Case of Genitive vs. Nominative Subjects in 'X was not at Y'-Constructions. In: de Hoop, Helen – de Swarts, Peter, eds. Differential Subject Marking. Dordrecht: Springer, s. 113–149.

[3] Błaszczak, Joanna – Jabłońska, Patrycja – Klimek-Jankowska, Dorota – Migdalski, Krzysztof. 2014. The Riddle of 'Future Tense' in Polish. In: De Brabanter, Philippe – Kissine, Mikhail – Sharifzadeh, Saghie, eds. Future Times, Future Tenses. Oxford: OUP, s. 165–204.

[4] Cowper, Elizabeth. 2010. Where auxiliary verbs come from. Available at: http://homes.chass.utoronto.ca/~cla-acl/actes2010/CLA2010_Cowper.pdf

[5] Den Dikken, Marcel. 2006. Relators and Linkers: The Syntax of Predication, Predicate Inversion and Copulas. Cambridge: MIT Press.

[6] Geist, Ljudmila. 2002. Russisch byt': zwei Kopulae, zwei Kasus, ein integrierter Ansatz. In: Kosta, Peter – Frasek, Jens, eds. Current Approaches to Formal Slavic Linguistics. Frankfurt am Main: Peter Lang, s. 169–179.

[7] Grepl, Miroslav. 1988. Důsledky existence / neexistence prézentních forem slovesa esse v gramatickém systému češtiny a ruštiny. In: Československý komitét slavistů, ed. Česko-slovenská slavistika 1988. Lingvistika, historie, s. 35–45.

[8] Junghanns, Uwe. 1999. Generative Beschreibung periphrasticher Konstruktionen des Tschechischen. In: Anstatt, Tanja – Meyer, Roland – Seitz, Elisabetz, eds. Linguistische Beiträge zur Slavistik aus Deutschland und Österreich. VII. JungslavistInnen-Treffen, Tübingen/Blaubeuren 1998. München: Otto Sagner Verlag, s. 133–165.

[9] Karlík, Petr. 2009. Syntaktická struktura Petr byl boxovat. České specifikum, nebo evropské univerzále? In: Hlaváčková, Dana – Horák, Aleš ad., eds. After Half a Century of Slavonic Natural Language Processing. Brno: MU, s. 113–123.

[10] Karlík, Petr. 2012. Brzdy pasiva. Opera Slavica. 22, s. 57–65.

[11] Karlík, Petr. V tisku. Struktura prézentních participií v češtině. Korupus – gramatika – axiologie.

[12] Karlík, Petr – Caha, Pavel. 2005. Je vidět Sněžku: Searching Modality. SPFFBU. A 53, pp. 103–114.

[13] Karlík, Petr – Migdalski, Krzysztof. 2017: Futurum. In: Karlík, Petr – Nekula, Marek – Pleskalová, Jana, eds., CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny. URL: https://www.czechency.org/slovnik/FUTURUM.

[14] Kopečný, František. 1962. Základy české skladby. Praha: SPN.

[15] Kučerová, Ivona. 2012. The T-Extension Condition. The Canadian Journal of Linguistics / La revue canadienne de linguistique. 57(3), s. 387–426.

[16] Migdalski, Krzysztof. 2006. The Syntax of Compound Tenses in Slavic. Utrecht: LOT.

[17] Moro, Andrea. 1997. The Raising of Predicates: Predicative Noun Phrases and the Theory of Clause Structure. Cambridge: CUP.

[18] Mrázek, Roman. 1973. Funkční distribuce habere a esse v slovanské větě. In: Havránek, Bohuslav, ed. Československé přednášky pro VII. mezinárodní sjezd slavistů ve Varšavě. Lingvistika. Praha: Academia, s. 175–182.

[19] Nováková, Barbora. 2018. Řazení klitiky -s v současné češtině. Mag. práce, FF MU Brno.

[20] Rudes, Blair A. 1980. On the Nature of Verbal Suppletion. Linguistics. 18, s. 655–676.

[21] Sedláček, Miloslav. 1994. Ty jsi se (učil), ty jsi si (pamatoval)? Naše řeč. 77(1), s. 27–43.

[22] Skrabalova, Hana-Gruet. 2012. VP-ellipsis and the Czech auxiliary být ('to be'). XLinguae, 5(4), pp. 3–15. Available at: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00807296.

[23] Šimík, Radek. 2011. Modal Existential Wh-constructions. Utrecht: LOT.

[24] Toman, Jindřich. 1980. Weak and Strong: Notes on be in Czech. In: Brettschneider, Gunter – Lehmann, Christian, eds. Wege zur Universalienforschung. Sprachwissenschaftliche Beiträge zum 60. Geburtstag von Hansjacob Seiler. Tübingen: Narr Verlag, s. 305–310.

[25] Veselovská, Ludmila. 2004. Rozšířená verbální projekce v češtině: tři druhy slovesa být. In: Hladká, Zdeňka – Karlík, Petr, eds. Čeština – univerzália a specifika. 5. Praha: NLN, s. 203–212.

[26] Veselovská, Ludmila. 2020. The Structure and Categorial Characteristics of pro. Zeitschrift für Slawistik. 65(2), s. 194–221.

[27] Veselovská, Ludmila – Emonds, Joseph. 2015. The Cross-linguistic Homes of Mood and Tense. In: van Oostendorp, Marc – van Riemsdijk, Henk, eds. Representing Structure in Phonology and Syntax. Berlin/Boston: de Gruyter, s. 277–314.

[28] Whaley, Marika Lynn. 2000. The Evolution of the Slavic 'BE(COME)'-Type Compound Future. Ph.D. Dissertation, The Ohio State University. Available at: https://etd.ohiolink.edu/apex-prod/rws_etd/send_file/send?accession=osu1488203158825875&disposition=inline.

[29] Zimek, Rudolf. 1999. Několik poznámek k výpovědím s být a mít. In: Gazda, Jiří, ed. Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky. Brno: MU, s. 19–27.

[30] Žaža, Stanislav. 2007. Několik poznámek k výpovědím se slovesem byt'/být v ruštině a v češtině. Rossica Olomucensia. 45, s. 107–113.