D40

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná
Year: 1993
Volume: 42
Issue: D40
Publication year
1993
ISBN
80-210-0813-X
Stati
Title Document
Komenského Haggaeus redivivus jako pokus o nalezení cesty z labyrintu | [7]–13
Bočková, Hana
PDF
Bridelovy Jesličky : památce Antonína Škarky | [15]–24
Kopecký, Milan
PDF
K symbolice v barokní homiletice | [25]–32
Horáková, Michaela
PDF
Sima Milutinovič Sarajlija u Čechů a Slováků | [33]–44
Dorovský, Ivan
PDF
První český knižní překlad Petöfiho básní z roku 1871 a Jan Neruda | [45]–52
Pražák, Richard
PDF
Alois Augustin Vrzal : koncepce a dokumenty | [53]–62
Pospíšil, Ivo
PDF
Symbolika barvy a prostoru v dramatické poémě A. Bloka Píseň osudu | [63]–68
Kšicová, Danuše
PDF
Myšlenkové a tvaroslovné enigma románu M. Bulgakova Mistr a Markétka | [69]–81
Mikulášek, Miroslav
PDF
Pravda a báseň : přijetí Obrazů z dějin národa českého dobovou kritikou | [83]–92
Poláček, Jiří
PDF
K otázce klasifikace a funkcí výrazových prostředků textu | [93]–101
Pavelka, Jiří
PDF
Чeлoвeк в oбeздyшeннoм миpe : кoнцeпция чeлoвeкa в пpoзe "Hoвoй вoлны" | [103]–112
Binová, Galina Pavlovna
PDF
Proměny české prózy | [113]–119
Kožmín, Zdeněk
PDF
Rozhledy
Title Document
Evropský literární proces a dvojdomost tvůrců | [121]–128
Dorovský, Ivan
PDF
Materiály
Title Document
Jaro 1858 | [129]–152
Králík, Oldřich
PDF
Recenze
Title Document
O meziliterárních společenstvích a světové literatuře | [153]–157
Dorovský, Ivan
PDF
Prokleté otázky Dostojevského | 157–159
Pospíšil, Ivo
PDF
Zprávy
Title Document
Činnost brněnské pobočky Literárněvědné společnosti při ČSAV v letech 1986-1993 | [161]–163
Válek, Vlastimil
PDF