D23-24

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná
Year: 1976-1977
Volume: 25-26
Issue: D23-24
Publication year
1978
Note
  • Věnováno VIII. mezinárodnímu sjezdu slavistů v Záhřebu
Stati
Title Document
Vliv antiky na laicizační tendence západoslovanských literatur v době humanismu | [7]–19
Kopecký, Milan
PDF
Pokus o přehled a hodnocení dosavadních názorů na divadelně kritickou činnost Jana Nerudy | [21]–30
Lajkep, Zdeněk
PDF
Vliv E.A. Poea na tvorbu Jakuba Arbesa | [31]–38
Dokoupil, Blahoslav
PDF
Několik poznámek na okraj umělecké osobnosti Bohuslava Reynka | [39]–50
Halasová, Dagmar
PDF
Patos i drwina : (Lucjan Siemieński i Karol Havlíček Borovský wobec "Powieści minionych lat" Nestora) | [51]–63
Kardyni-Pelikánová, Krystyna
PDF
K нeкoтopым мopфoлoгичecким acпeктaм cлaвянcкoй caтиpичecкoй кoмeдиoгpaфии 20-x - 30-x гг. XX вeкa | [65]–81
Mikulášek, Miroslav
PDF
Slovanské zdroje ilyrismu | [83]–96
Kudělka, Viktor
PDF
Problematika divadelní dramaturgie | [97]–108
Závodský, Artur
PDF
Koncepce prostoru a času v kronikách N.S. Leskova | [109]–117
Pospíšil, Ivo
PDF
K některým otázkám balkánského literárního procesu na počátku 19. století | [119]–128
Dorovský, Ivan
PDF
Třicet let české a slovenské vědy o překládání | [129]–135
Vlašínová, Vlasta
PDF
Materiály
Title Document
Vzájemná korespondence Jaroslava Kvapila a Fráni Šrámka | [137]–[184]
Závodský, Artur
PDF
Rozhledy
Title Document
Recepce díla Jiřího Wolkra v literatuře jižních Slovanů | [181]–187
Dorovský, Ivan
PDF
Konfese Viléma Závady | [189]–192
Závodský, Artur
PDF
Recenze
Title Document
Renesanční poesie | [193]–195
Kopecký, Milan
PDF
[Vlašínová, Vlasta. Satira okřídlená fantazií] | 195–199
Krystýnková, Jarmila
PDF
Poselství ducha | 199–200
Kopecký, Milan
PDF
[Mathesius, Bohumil. Básníci a buřiči] | 200–204
Krystýnková, Jarmila
PDF
Literatura o Janu Nerudovi | 204
Závodský, Artur
PDF
Литературно-эстетические концепции в России конца XIX - начала XX в. | 205–208
Pospíšil, Ivo
PDF
Unbekannte Briefe des Comenius und seiner Freunde 1641-1661 | 208–210
Kopecký, Milan
PDF
Русская литература и ее зарубежные критики | 210–213
Pospíšil, Ivo
PDF
[Berger, Karl Heinz; Böttcher, Kurt; Hoffmann, Ludwig; Neumann, Manfred. Schauspielführer] | 213–214
Härtl, Heinz
PDF
[Böttger, Fritz. Herman Hesse : Leben - Werk - Zeit] | 214–216
Kovář, Jaroslav
PDF
Lexikon des Bibliothekswesens | 216–218
Härtl, Heinz
PDF
[Manacorda, Giuliano. Novecento] | 218–220
Seidl, Ivan
PDF
[Piru, Alexandru. Poezia românească contemporană 1950-1975. Vol. 1, Generaţia vîrstnică. Vol. 2, Generaţia mijlocie, generaţia tînără] | 220–222
Šrámek, Jiří
PDF
Neue Deutsche Blätter | 222–225
Härtl, Heinz
PDF
Zprávy
Title Document
Činnost brněnské pobočky Literárněvědné společnosti při ČSAV za léta 1973-1975 | 227–228
Válek, Vlastimil
PDF
Studentská vědecká konference | 228
z.
PDF