Morfologie současného portugalského jazyka. I, Slovní druhy neslovesné

Title: Morfologie současného portugalského jazyka. I, Slovní druhy neslovesné
Author: Svobodová, Iva
Edition
1. vyd.
Place of publication
Brno
Publisher
Masarykova univerzita
Year of publication
2014
Extent
200 s.
ISBN
978-80-210-7007-3
978-80-210-7008-0 (online : pdf)
978-80-210-7009-7 (online : ePub)
978-80-210-7010-3 (online : Mobipocket)
Language
Czech
Portuguese
Link to MU library catalogue: 1016325
Note
  • Dílo bylo vytvořeno v rámci projektu Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA), reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Rights holder
Masarykova univerzita. Filozofická fakulta
Rights access
open access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

hidden-section Úvodem
Chapter number Title Custom text
Úvodem | 7–8
Svobodová, Iva
PDF
hidden-section Morfologie
Chapter number Title Custom text
1. | Morfologie | 9–14
Svobodová, Iva
PDF
hidden-section Slovotvorba
Chapter number Title Custom text
2. | Slovotvorba | 15–43
Svobodová, Iva
PDF
hidden-section Slovní druhy
Chapter number Title Custom text
3. | Slovní druhy | 44–46
Svobodová, Iva
PDF
hidden-section Podstatná jména
Chapter number Title Custom text
4. | Podstatná jména | 47–67
Svobodová, Iva
PDF
hidden-section Člen - deterinant
Chapter number Title Custom text
5. | Člen - deterinant | 68–91
Svobodová, Iva
PDF
Chapter number Title Custom text
6. | Přídavná jména - adjektiva | 92–110
Svobodová, Iva
PDF
hidden-section Zájmena - pronomina
Chapter number Title Custom text
7. | Zájmena - pronomina | 111–141
Svobodová, Iva
PDF
hidden-section Číslovky - numeralia
Chapter number Title Custom text
8. | Číslovky - numeralia | 142–156
Svobodová, Iva
PDF
hidden-section Slovesa - verba
Chapter number Title Custom text
9. | Slovesa - verba | 157–159
Svobodová, Iva
PDF
hidden-section Příslovce - adverbia
Chapter number Title Custom text
10. | Příslovce - adverbia | 160–164
Svobodová, Iva
PDF
hidden-section Předložky
Chapter number Title Custom text
11. | Předložky | 165–170
Svobodová, Iva
PDF
hidden-section Spojky
Chapter number Title Custom text
12. | Spojky | 171–173
Svobodová, Iva
PDF
Chapter number Title Custom text
13. | Pragmatické markátory | 174
Svobodová, Iva
PDF
hidden-section Citoslovce
Chapter number Title Custom text
14. | Citoslovce | 175–176
Svobodová, Iva
PDF
hidden-section Terminologie
Chapter number Title Custom text
Terminologie | 177–182
Svobodová, Iva
PDF
hidden-section Cvičení
Chapter number Title Custom text
Cvičení | 183–193
Svobodová, Iva
PDF
hidden-section Bibliografie
Chapter number Title Custom text
Bibliografie | 194–200
Svobodová, Iva
PDF