Mistr Jan Hus v polemice a v žaláři : překlady, komentáře a poznámky

Title: Mistr Jan Hus v polemice a v žaláři : překlady, komentáře a poznámky
Variant title:
  • Master Jan Hus in polemics and in prison
Author: Hus, Jan
Contributor
Nechutová, Jana (Editor)
Malá, Jana (Editor)
Edition
Vydání první
Place of publication
Brno
Publisher
Filozofická fakulta, Masarykova univerzita
Year of publication
2019
Extent
182 stran
Series
  • Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034; 491
ISBN
978-80-210-9323-2
978-80-210-9324-9 (online : pdf)
Language
Czech
Latin
Link to MU library catalogue: 6450008
Description
  • Nová překladová publikace přináší další české překlady latinských spisů Jana Husa a navazuje tak na předchozí svazek (M. Jan Hus v polemice a za katedrou, 2015). Přináší české znění dvou dalších polemických spisů českého reformátora a drobné spisky, které Hus sepsal v kostnickém vězení; dva z nich byly převedeny do raně novověké češtiny, i tyto starší překlady podává kniha v podobě čtenářské edice. Dále je zde kritický traktát (Husovo autorství je nejisté) proti vícehlasu v církevním zpěvu, svazek uzavírají překlady básnických skladeb k Husově poctě ze 16. století.
  • The new translation monograph offers several Czech translations of Latin treatises of Jan Hus. As a continuation of an earlier volume (Master Jan Hus in polemicising and lecturing, 2015) it brings Czech translations of two polemical writings of the Czech reformer as well as other minor treatises that Hus wrote while he was imprisoned in Constance. Two of these were already translated into early modern Czech and the book presents these older translations in a form of readers' edition. Moreover, the volume contains a critical tract against polyphony in church music (where Hus's authorship is doubtful) and translations of poems written in Hus’s honour in the 16th century.
Note
  • Tato publikace vznikla v rámci výzkumného projektu "Jan Hus a husitská literatura pro 21. století", podporovaného Grantovou agenturou České republiky (GA ČR 17-15433S).
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita
Jana Malá (ilustrace)
Rights access
open access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

hidden-section Předmluva
Chapter number Title Custom text
Předmluva | 7–14
Nechutová, Jana
PDF
Polemiky
Chapter number Title Custom text
Polemiky : [úvodní část] | 17–19
Nechutová, Jana; Malá, Jana
PDF
Proti anonymnímu odpůrci | 20–48
Hus, Jan
PDF
List Mistra Haška M. Janu Husovi – útok proti Husovu kázání | 49–52
Hus, Jan
PDF
Proti plzeňskému kazateli | 53–71
Hus, Jan
PDF
Z Husova listu do Plzně | 72–75
Hus, Jan
PDF
Constantiensia
Chapter number Title Custom text
Constantiensia : [úvodní část] | 79–85
Nechutová, Jana; Malá, Jana
PDF
O Božích přikázáních a o Modlitbě Páně | 86–94
Hus, Jan
PDF
O smrtelném hříchu | 95–98
Hus, Jan
PDF
O poznání, chtění a milování Boha | 99–103
Hus, Jan
PDF
O třech nepřátelích člověka a sedmi smrtelných hříších | 104–107
Hus, Jan
PDF
O pokání | 108–113
Hus, Jan
PDF
O manželství | 114–120
Hus, Jan
PDF
Traktát menší Mistra Jana Husi o manželství | 121–124
Hus, Jan
PDF
O svátosti těla a krve Páně | 125–139
Hus, Jan
PDF
Mikuláš z Poříčí, O velebné svátosti těla a krve Pána Krista | 140–150
Hus, Jan
PDF
Proti francouzskému zpěvu v kostele
Chapter number Title Custom text
Proti francouzskému zpěvu v kostele | 153–156
Hus, Jan
PDF
Básnické skladby
Chapter number Title Custom text
Básnické skladby | 159–167
PDF
hidden-section Seznam ilustrací
Chapter number Title Custom text
Seznam ilustrací | 168
Nechutová, Jana; Malá, Jana
PDF
Chapter number Title Custom text
Master Jan Hus in polemics and in prison : summary | 169–171
Nechutová, Jana; Malá, Jana
PDF
Přílohy
Chapter number Title Custom text
Contra cantores Francigenas in ecclesia | 175–177
PDF
Básnické skladby v originálním latinském znění | 178–182
PDF