Classica atque mediaevalia Jaroslao Ludvíkovský octogenario oblata

Title: Classica atque mediaevalia Jaroslao Ludvíkovský octogenario oblata
Contributor
Češka, Josef (Editor)
Edition
Vyd. 1.
Place of publication
Brno
Publisher
Universita J.E. Purkyně
Year of publication
1975
Extent
304 s., 16 s. obr. příl. + 4 mapy
Series
  • Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica = Spisy University J.E. Purkyně v Brně, Filosofická fakulta; 200
Language
English
Czech
French
Latin
German
Russian
Link to MU library catalogue: 14333
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Rights access
open access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

hidden-section [Obrazová příloha]
Chapter number Title Custom text
[Obrazová příloha] PDF
Chapter number Title Custom text
Jaroslao Ludvíkovský octogenario a philologis classicis Bohemoslovacis epistola gratulatoria | 9–11
Češka, Josef
PDF
Chapter number Title Custom text
Operum Jaroslai Ludvíkovský conspectus inde ab anno 1965 continuatus | 13–15
Nechutová, Jana
PDF
Chapter number Title Custom text
Ephemeridum, editionum encyclopaediarumque abbreviationes | 16
PDF
Chapter number Title Custom text
Greek dialects of antient Apennine peninsula | 17–36
Bartoněk, Antonín
PDF
Chapter number Title Custom text
Nový zlomek prologu Euripidovy Alkmény : (pap. Hamb. 119, col. III) | 37–44
Vysoký, Zdeněk Karel
PDF
Chapter number Title Custom text
Zu den skeptischen Widerlegungsformen | 45–54
Janáček, Karel
PDF
hidden-section Kroisos a Solón
Chapter number Title Custom text
Kroisos a Solón | 55–66
Oliva, Pavel
PDF
hidden-section Un bol Iliaque
Chapter number Title Custom text
Un bol Iliaque | 67–70
Bouzek, Jan; Bouzková, Hana
PDF
Chapter number Title Custom text
Graecia capta ferum victorem cepit... | 71–78
Pelikán, Oldřich
PDF
hidden-section Artemidorea
Chapter number Title Custom text
Artemidorea | 79–81
Hošek, Radislav
PDF
Chapter number Title Custom text
Prolegomena zum Index cognominum zu cil VI | 83–90
Vidman, Ladislav
PDF
Chapter number Title Custom text
Ein Beitrag zur Charakteristik der Funktionsauslastung der lateinischen Kasus (der Dativ) | 91–99
Marečková-Štolcová, Elena
PDF
Chapter number Title Custom text
Názvy zemědělských pracovních potřeb u Columelly | 101–112
Čupr, Karel
PDF
Chapter number Title Custom text
Quae valetudini humanae utilia quaeque noxia Ammianus Marcellinus XXVII 4,14 iudicaverit | 113–116
Češka, Josef
PDF
Chapter number Title Custom text
Senát v Theodosiově kodexu | 117–123
Hartmann, Antonín
PDF
Chapter number Title Custom text
Remarques sur quelques noms propres dans la Chronique de Frédégaire | 125–127
Beneš, Pavel
PDF
Chapter number Title Custom text
K staroslověnským Životům Konstantinovu a Metodějovu | 129–138
Večerka, Radoslav
PDF
Chapter number Title Custom text
Česká hradiska u Kristiána | 139–149
Turek, Rudolf
PDF
hidden-section Prosimetrum u Kosmy
Chapter number Title Custom text
Prosimetrum u Kosmy | 151–163
Bartoňková, Dagmar
PDF
Chapter number Title Custom text
La Quinta atilinaria et la Responsio Catilinae dans le manuscrit de Bratislava | 165–174
Okál, Miloslav
PDF
Chapter number Title Custom text
Semantische und stilistische Bemerkungen zu der Chronica domus Sarensis | 175–182
Martínková, Dana
PDF
Chapter number Title Custom text
Ein bischer unbekanntes Schreiben des Papstes Urban IV. vom 9. Mai 1263 | 183–187
Šebánek, Jindřich
PDF
Chapter number Title Custom text
Kdo byl "Frater Vitko Prepositus in Raygrad"? | 189–197
Friedl, Antonín
PDF
Chapter number Title Custom text
Socha sv. Jiří na Hradčanech a Itálie | 199–207
Kutal, Albert
PDF
Chapter number Title Custom text
Jan Staicze et son manuel | 209–222
Fialová, Anděla; Hejnic, Josef
PDF
Chapter number Title Custom text
Legenda o uherském králi Albánovi | 223–227
Kamínková, Eva
PDF
Chapter number Title Custom text
Les proverbes latins de moyen âge peuvent-ils sevir de source historique? | 229–234
Spunar, Pavel
PDF
Chapter number Title Custom text
Středolatinská beletrie a Čechy | 235–246
Vidmanová, Anežka
PDF
Chapter number Title Custom text
Bohuslaus Hassensteinius a Lobkowicz meliorne poeta an orator fuerit | 247–252
Martínek, Jan
PDF
Chapter number Title Custom text
K jedné chybně zařazené archiválii | 253–256
Dostálová, Růžena
PDF
Chapter number Title Custom text
De libro amicorum Adami Lehneri a Kauba, imaginibus Ieronymi Mannackeri chalcographi ornato | 257–263
Ryba, Bohumil
PDF
Chapter number Title Custom text
Analecta Stephana Zamosia a jeho vědomosti o římském vojsku v Dákii | 265–269
Beneš, Jan
PDF
Chapter number Title Custom text
De J.A. Comenii Continuatione admonitionis fraternae emendanda | 271–283
Nováková, Julie
PDF
Chapter number Title Custom text
Antikizující Donalitius | 285–287
Trost, Pavel
PDF
Chapter number Title Custom text
Quid Plautus in litteris Bohemorum et Slovacorum valuerit | 289–295
Šprincl, Jan
PDF
Chapter number Title Custom text
Kronikář Kosmas a Vladislav Vančura | 297–302
Závodský, Artur
PDF