Metalurgická produkční sféra na Českomoravské vrchovině v závěru přemyslovské éry

Title: Metalurgická produkční sféra na Českomoravské vrchovině v závěru přemyslovské éry
Variant title:
  • Metallurgical production sphere in the Bohemian-Moravian Highlands at the end of the Přemyslid era
Author: Hrubý, Petr
Edition
Vydání první
Place of publication
Brno
Publisher
Filozofická fakulta, Masarykova univerzita
Year of publication
2019
Extent
260 stran
Series
  • Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034; 487
ISBN
978-80-210-9226-6
978-80-210-9227-3 (online : pdf)
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 6441304
Description
  • Otázky jako technologická praxe, vybavení a infrastruktura dolů i hutí či profesní skladba a životní podmínky v hornických osadách byly až dosud spíše studijním problémem specifické skupiny archeologů. Přitom bez snahy o co nejkonkrétnější obraz dolů, úpraven, hutí a hornických osad ze závěru přemyslovské éry zůstává produkce stříbra, jakožto jeden z určujících fenoménů mladšího českého středověku, stále abstraktním pojmem. Úkolem, který si klade tato monografie, proto není znovu se pokoušet popsat politický průběh rozkvětu českého stříbrorudného hornictví ve 13. století, zrod báňské správy, horního práva či reformy mincovnictví; to vše bylo učiněno už mnohokrát. Cílem je uchopení konkrétních obrysů toho, co představovalo rudné hornictví a hutnictví ve středověké krajině. Metody i instrumentální pomůcky při zpracování tématu odpovídají důsledně interdisciplinárnímu pojetí. V některých úsecích výzkumu mají vědy a metody přírodovědné dokonce hlavní slovo, podstata tématu však zůstává historická.
  • To this day, problems like technological practice, infrastructure of mines and smelteries or occupational spectrum and living conditions in mining settlements have been rather studied by a specific group of archaeologists. However, it is evident that silver production, which was a characteristic phenomenon of later Middle Ages in the Czech lands, remains only an abstract concept when we do not acquire as much as possible knowledge about the mine workings, preparatory plants, metallurgical facilities and mining settlements from the end of the Přemyslid era. The main objective therefore did not consist in description of political situation connected with the 13th century boom of silver mining in Bohemia, emergence of mining administration, mining rights or minting reform; all this was already done many times. The aim of the book is to clearly outline the situation with ore mining and metallurgy in medieval landscape. The research methods applied meet the standards of interdisciplinary approach, but the essence of the topic is rooted in history.
Topic
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita
Rights access
open access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

hidden-section Poděkování
Chapter number Title Custom text
Poděkování | 11–12
Hrubý, Petr
PDF
hidden-section Předmluva
Chapter number Title Custom text
Předmluva | 13–15
Hrubý, Petr
PDF
Chapter number Title Custom text
1 | Středověká Českomoravská vrchovina v sídelních souvislostech | 16–25
Hrubý, Petr
PDF
Chapter number Title Custom text
2 | Zlato a polymetalické rudy | 26–31
Hrubý, Petr
PDF
Chapter number Title Custom text
3 | Zdroje stříbra a barevných kovů do 13. století v Evropě | 32–37
Hrubý, Petr
PDF
Chapter number Title Custom text
4 | Obraz metalurgie a distribuce barevných kovů na přemyslovském území do 13. století | 38–40
Hrubý, Petr
PDF
Chapter number Title Custom text
5 | Periodizace exploatace drahých kovů do konce přemyslovské éry | 41–48
Hrubý, Petr
PDF
Chapter number Title Custom text
6 | Základy organizační struktury produkce stříbra a mince v přemyslovském prostředí | 49–53
Hrubý, Petr
PDF
Chapter number Title Custom text
7 | Zlato a železné rudy : předehra stříbrorudného hornictví? | 54–66
Hrubý, Petr
PDF
Chapter number Title Custom text
8 | Obecné rysy hornických a hutnických areálů z přemyslovského období | 67–79
Hrubý, Petr
PDF
Chapter number Title Custom text
9 | Relikty hornické a rýžovnické činnosti | 80–91
Hrubý, Petr
PDF
Chapter number Title Custom text
10 | Doklady primární úpravy rud | 92–112
Hrubý, Petr
PDF
Chapter number Title Custom text
11 | Doklady metalurgické úpravy a hutnictví stříbronosných polymetalických rud | 113–144
Hrubý, Petr
PDF
Chapter number Title Custom text
12 | Doklady zolovňování, shánění a prubířství | 145–158
Hrubý, Petr
PDF
Chapter number Title Custom text
13 | Nejasnosti kolem produkce a pohybu stříbra | 159–165
Hrubý, Petr
PDF
Chapter number Title Custom text
14 | Doklady hornických sídlišť | 166–181
Hrubý, Petr
PDF
Chapter number Title Custom text
15 | Obživa, zásobování, hospodářství a trh hornických komunit | 182–193
Hrubý, Petr
PDF
Chapter number Title Custom text
16 | Vliv rudného hornictví na krajinu a přírodní prostředí | 194–202
Hrubý, Petr
PDF
hidden-section Závěrečná úvaha
Chapter number Title Custom text
17 | Závěrečná úvaha | 203–205
Hrubý, Petr
PDF
Chapter number Title Custom text
Metallurgical production sphere in the Bohemian-Moravian Highlands at the end of the Přemyslid era : summary | 206–222
Hrubý, Petr
PDF
hidden-section Použité zdroje
Chapter number Title Custom text
Použité zdroje | 223–245
Hrubý, Petr
PDF
Chapter number Title Custom text
Rejstříky, heslář a zkratky | 246–260
Hrubý, Petr
PDF