Mistr Jan Hus v polemice a za katedrou

Title: Mistr Jan Hus v polemice a za katedrou
Author: Hus, Jan
Contributor
Nechutová, Jana (Editor)
Fuksová, Jana (Editor)
Edition
Vydání první
Place of publication
Brno
Publisher
Filozofická fakulta, Masarykova univerzita
Year of publication
2015
Extent
120 s.
Series
  • Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034; 431
ISBN
978-80-210-7873-4
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 6346152
Description
  • Mistr Jan Hus je v této knize představen svými latinskými texty především jako polemik a univerzitní učitel. Z polemických spisů byl pro překlad zvolen projev proti Angličanu Johnu Stokesovi a tři traktáty proti prodeji odpustků. Z univerzitního působení Mistra Jana vzešlo několik promočních promluv, jsou zde podány ty, které dosud do češtiny překládány nebyly. Jsou zajímavé tím, že osobnost českého reformátora ukazují jinak, než jak o něm obvykle uvažujeme, a také svým svěžím jazykem a stylem. Vedle obou témat, která prozrazuje titul knížky, jsou zde dva texty teologického obsahu, ovšem s tehdy aktuálním společenským dosahem: kázání Jděte i vy na mou vinici a kvestie O třech pochybnostech. Texty jsou (s jedinou nepatrnou výjimkou) do češtiny přeloženy po prvé.
  • We introduce Jan Hus through his Latin texts primarily as a polemicist and as a university teacher in this book. From the polemical writings, we chose his address against the Englishman John Stokes and also three treatises against the sale of indulgences. University activities of Master Jan are represented by several graduation speeches; here we chose those not yet translated into Czech. They are interesting not only for depicting the personality of the Czech reformer in a different way than we usually view him but also for their fresh language and style. In addition to the two topics revealed in the title of book, two other texts were selected as well. These are the texts of theological kind which however had a very topical dimension back then: the preaching 'Go ye also into the vineyard' and the discourse 'On three doubts'. All texts included (with just one minor exception) are translated into Czech for the first time.
Note
  • Překlady, komentáře a poznámky Jana Nechutová a Jana Fuksová.
  • Kniha vychází díky podpoře Grantové agentury ČR v rámci projektu GA ČR 13-21620S "Magistri Iohannis Hus Opera omnia. Ediční projekt v rámci přípravy Husova výročí v roce 2015".
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita. Filozofická fakulta
Rights access
embargoed access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

hidden-section Předmluva
Chapter number Title Custom text
Předmluva | 7–11
Nechutová, Jana; Fuksová, Jana
PDF
Kázání a polemiky
Chapter number Title Custom text
Ite et vos in vineam meam | 15–24
Hus, Jan
PDF
De tribus dubiis | 25–31
Hus, Jan
PDF
Contra Iohannem Stokes | 32–40
Hus, Jan
PDF
Contra cruciatam I : Pro salutacionis affectu | 41–43
Hus, Jan
PDF
Contra cruciatam II : Replica impugnans cruciatam, De bulla scripta de dubiosis | 44–46
Hus, Jan
PDF
Contra cruciatam III : Contra bullam pape de indulgenciis, Pax Cristi et fortitudo | 47–50
Hus, Jan
PDF
Promoční promluvy
Chapter number Title Custom text
Úvod k promočním promluvám | 53–57
Nechutová, Jana; Fuksová, Jana
PDF
Studuit agere | 58–64
Hus, Jan
PDF
Veniat cuculus | 65–72
Hus, Jan
PDF
Proice omnia ista | 73–77
Hus, Jan
PDF
Filius esto bonus | 78–81
Hus, Jan
PDF
Forcia adversis | 82–88
Hus, Jan
PDF
Si vultis nichil timere ... | 89–94
Hus, Jan
PDF
Přílohy
Chapter number Title Custom text
Příloha I : De tribus dubiis | 97–102
Hus, Jan
PDF
Příloha II : Odpustkové listiny papeže Jana XXIII | 103–108
Jan XXIII., antipapež
PDF
Chapter number Title Custom text
Dokumentační přílohy | 110–113
PDF
hidden-section Seznamy
Chapter number Title Custom text
Seznamy | 117–120
Nechutová, Jana; Fuksová, Jana
PDF