Nicolai Dresdensis Apologia : de conclusionibus doctorum in Constantia de materia sanguinis

Title: Nicolai Dresdensis Apologia : de conclusionibus doctorum in Constantia de materia sanguinis
Author: Mutlová, Petra
Edition
Vydání první
Place of publication
Brno
Publisher
Filozofická fakulta, Masarykova univerzita
Year of publication
2015
Extent
241 stran
Series
  • Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034; 443
ISBN
978-80-210-8124-6
Language
Czech
Latin
Link to MU library catalogue: 6363142
Description
  • Vydání kritické edice Apologie, latinského spisu husitského nonkonformisty Mikuláše z Drážďan z roku 1415, kterým reagoval na zákaz laického kalicha, jednoho z nejvýraznějších symbolů husitského hnutí. Součástí edice s textověkritickým aparátem je dílčí studie o genetických vztazích dochovaných rukopisů, analýza struktury díla a prozkoumání jeho předloh, které zasazují vydávaný text do jeho významových souvislostí. Jakožto výsledek zpřístupnění středověkého rukopisného materiálu je kniha primárně určena pro badatele zabývající se dějinami rané české reformace; díky kritickému aparátu své uživatele najde nejen mezi historiky, ale i mezi filology, lingvisty, právníky a teology.
  • This book contains a critical edition of the Apologia, a Latin treatise written by a Hussite nonconformist Nicholas of Dresden in 1415, whereby the author reacted to the prohibition of the lay chalice, one of the most outstanding symbols of the Hussite movement. The edition comprises a critical apparatus, reassessment of the textual tradition of the text based on the surviving manuscript copies as well as an analysis of the structure of the text and its models. Thus the introductory study contextualizes the treatise within the contemporary literary production. The book is primarily aimed at researchers dealing with the Early Bohemian Reformation, nevertheless due to the wider context provided by the critical edition of a medieval manuscript material it will well serve the historians, philologists, lawyers and theologians as well.
Note
  • Tato odborná monografie vznikla a byla vydána jako součást projektu GA ČR 405/08/P294 "Mikuláše z Drážďan Apologia – kritická edice s kodikologickou studií".
License: Not specified license
Rights holder
Petra Mutlová
Masarykova univerzita
Rights access
embargoed access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

hidden-section Úvod
Chapter number Title Custom text
Úvod | 7–10
Mutlová, Petra
PDF
Chapter number Title Custom text
Biografie Mikuláše "z Drážďan" | 11–28
Mutlová, Petra
PDF
hidden-section Apologie a utrakvismus
Chapter number Title Custom text
Apologie a utrakvismus | 29–51
Mutlová, Petra
PDF
Chapter number Title Custom text
Kodikologické poznámky | 53–59
Mutlová, Petra
PDF
Chapter number Title Custom text
Dochované rukopisy Apologie | 61–72
Mutlová, Petra
PDF
hidden-section Filiace rukopisů
Chapter number Title Custom text
Filiace rukopisů | 73–87
Mutlová, Petra
PDF
hidden-section Resumé
Chapter number Title Custom text
Resumé | 89–90
Mutlová, Petra
PDF
hidden-section Summary
Chapter number Title Custom text
Summary | 91–92
Mutlová, Petra
PDF
Chapter number Title Custom text
Seznam použité literatury | 93–106
Mutlová, Petra
PDF
Chapter number Title Custom text
Nicolai Dresdensis Apologia | [107]–233
Mutlová, Petra; Nicolaus Dresdensis
PDF
hidden-section Přílohy
Chapter number Title Custom text
Přílohy | 236–241
Mutlová, Petra
PDF