Naturalismus a protekcionismus ve studiu náboženství

Title: Naturalismus a protekcionismus ve studiu náboženství
Variant title:
  • Naturalism and protectionism in the study of religions
Author: Franek, Juraj
Edition
Vydání první
Place of publication
Brno
Publisher
Filozofická fakulta, Masarykova univerzita
Year of publication
2017
Extent
317 stran
Series
  • Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034; 472
ISBN
978-80-210-8798-9
978-80-210-8801-6 (online : pdf)
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 6409585
Description
  • Publikace nastiňuje dějinný vývoj dvou základních teoreticko-metodologických přístupů v oblasti studia náboženství. První, historická část práce popisuje ustavení naturalistického a protekcionistického paradigmatu u předsókratovských filosofů a v raně křesťanském myšlení a jejich další rozvinutí v dílech předních postav religionistiky 19. a 20. století. Druhá, systematická část práce se blíže věnuje vybraným aspektům kognitivní vědy o náboženství na pozadí metodologického konfliktu mezi naturalismem a protekcionismem.
  • Naturalism and protectionism in the Study of Religions describes the historical development of the two main theoretical and methodological approaches in the Study of Religions. The first part of the book focuses on the origins of the naturalist and protectionist paradigm in Presocratic philosophers and in the early Christian thought and their presence in the works of central protagonists of the 19th and 20th century Study of Religions. The second part discusses selected aspects of the Cognitive Science of Religion on the backdrop of the methodological conflict between naturalism and protectionism.
License: Not specified license
Rights holder
Juraj Franek
Masarykova univerzita
Photo Vatican Museums
Rights access
embargoed access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

hidden-section [Poděkování]
Chapter number Title Custom text
[Poděkování] | [8]
Franek, Juraj
PDF
Chapter number Title Custom text
1 | Úvod: Metodologické schizma ve studiu náboženství | 9–17
Franek, Juraj
PDF
Chapter number Title Custom text
2 | Naturalistické paradigma: Kritická reflexe náboženství u předsokratiků | 18–45
Franek, Juraj
PDF
Chapter number Title Custom text
3 | Protekcionistické paradigma: Raně křesťanská literatura mezi vírou a věděním | 46–82
Franek, Juraj
PDF
Chapter number Title Custom text
4 | Naturalismus a protekcionismus v religionistice (1): počátky | 83–119
Franek, Juraj
PDF
Chapter number Title Custom text
5 | Naturalismus a protekcionismus v religionistice (2): vzestup a pád fenomenologie | 120–156
Franek, Juraj
PDF
Chapter number Title Custom text
6 | Kognitivní religionistika (1): Metodologie | 157–190
Franek, Juraj
PDF
Chapter number Title Custom text
7 | Kognitivní religionistika (2): Terminologie | 191–213
Franek, Juraj
PDF
Chapter number Title Custom text
8 | Kognitivní religionistika (3): Praxe | 214–244
Franek, Juraj
PDF
Chapter number Title Custom text
9 | Závěr: Návrat ztraceného syna? | 245–255
Franek, Juraj
PDF
Chapter number Title Custom text
10 | Naturalism and protectionism in the study of religions : summary | 256–264
Franek, Juraj
PDF
Chapter number Title Custom text
11 | Bibliografie a přílohy | 265–317
Franek, Juraj
PDF