Divadlo, můj osud : setkávání s Bořivojem Srbou

Title: Divadlo, můj osud : setkávání s Bořivojem Srbou
Variant title:
  • [Theatre, my destiny : encounters with Bořivoj Srba]
Contributor
Havlíčková, Margita (Editor)
Edition
Vydání první
Place of publication
Brno
Publisher
Masarykova univerzita
Year of publication
2019
Extent
68 s.
Series
  • MUNI ARTS 100
ISBN
978-80-210-9260-0
978-80-210-9261-7 (online : pdf)
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 6446047
Description
  • Kniha s názvem Divadlo, můj osud. Setkávání s Bořivojem Srbou sestává z deseti rozhovorů s předním českým teatrologem, historikem, dramaturgem a pedagogem Bořivojem Srbou (1931‒2014). Tyto rozhovory odvysílal v roce 2000 Český rozhlas Brno pod názvem Divadlo, můj osud. Bořivoj Srba působil v 50. letech jako dramaturg Divadla bratří Mrštíků, v 60. letech měl jako hlavní dramaturg činohry Státního divadla zásadní podíl na vytvoření linie politického divadla inspirovaného B. Brechtem a byl rovněž jedním ze zakladatelů Divadla Husa na provázku. Cílem publikovaných rozhovorů je nejen připomenout Srbovy vzpomínky na vlastní tvůrčí období v brněnských divadlech, ale také jeho uvažování o divadle, kterému se po celý život věnoval ve svých historických a teoretických publikacích (především období české meziválečné divadelní avantgardy a divadlo v období 2. světové války) a o němž přednášel na akademické půdě (FF MU, DiFa JAMU). Vydané rozhovory jsou doplněny vzpomínkovými texty vybraných přátel a Srbových studentů (Miloš Štědroň, Andrea Jochmanová, Veronika Valentová), které pomáhají dotvářet představu o významu osobnosti tohoto teatrologa. Bořivoj Srba se počátkem 90. let výrazně zasloužil o obnovení samostatného pracoviště pro výuku oboru divadelní vědy na Filozofické fakultě MU – Ústavu divadelní a filmové vědy, jejž poté v letech 1993‒2000 vedl.
  • The book entitled Divadlo, můj osud. Setkávání s Bořivojem Srbou [Theatre, My Destiny. Encounters with Bořivoj Srba.] consists of ten interviews with the important Czech theatrologist, historian, dramaturge, and pedagogue Bořivoj Srba (1931˗2014). These interviews were broadcast under the title Divadlo, můj osud [Theater, My Destiny.] by the radio station Český rozhlas Brno in 2000. In the 1950s, Bořivoj Srba worked as a dramaturge for the Mrštík Brothers Theatre, in the 1960s, he was chief dramaturge for the National Theatre Brno, and he was greatly responsible for the theatre's performances of political drama inspired by B. Brecht. He also co-founded the Goose on a String Theatre. The published interviews aim not only to resurrect the memories of one of Brno's most prolific theatre-makers on his own creative era in Brno theatres, but also to introduce his thoughts on theatre, which he elaborated in his historical and theoretical publications (focusing mainly on the theatre of the Czech interwar avant-gardes and theatrical activities during the Second World War) and his lectures on academic institutions (the Faculty of Arts of Masaryk University and the Faculty of Theatre of the Janáček Academy of Music and Performing Arts). The published interviews are supplemented with the memories of selected friends and students of Srba (Miloš Štědroň, Andrea Jochmanová, Veronika Valentová),which help us to fully understand the significance of this theatrologist. At the beginning of the 1990s, he significantly contributed to the restoration of an independent department of theatre studies at the Faculty of Arts of Masaryk University. This was the Department of Theatre and Film Studies, which he headed between 1993 and 2000.
Note
  • Rozhlasové rozhovory Olgy Jeřábkové s předním českým teatrologem.
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita
Rights access
embargoed access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

hidden-section Obsah
Chapter number Title Custom text
Obsah | [6]
PDF
hidden-section Editorial
Chapter number Title Custom text
Editorial | 7–8
Havlíčková, Margita
PDF
hidden-section Ediční poznámka
Chapter number Title Custom text
Ediční poznámka | 9
Mikulová, Iva
PDF
Setkávání s Bořivojem Srbou
Chapter number Title Custom text
Setkání první | 13–17
Srba, Bořivoj; Jeřábková, Olga
PDF
Setkání druhé | 18–21
Srba, Bořivoj; Jeřábková, Olga
PDF
Setkání třetí | 22–25
Srba, Bořivoj; Jeřábková, Olga
PDF
Setkání čtvrté | 26–32
Srba, Bořivoj; Jeřábková, Olga
PDF
Setkání páté | 33–40
Srba, Bořivoj; Jeřábková, Olga
PDF
Setkání páté | 33–40
Srba, Bořivoj; Jeřábková, Olga
PDF
Setkání sedmé | 44–47
Srba, Bořivoj; Jeřábková, Olga
PDF
Setkání osmé | 48–50
Srba, Bořivoj; Jeřábková, Olga
PDF
Setkání deváté | 51–54
Srba, Bořivoj; Jeřábková, Olga
PDF
Setkání desáté | 55–58
Srba, Bořivoj; Jeřábková, Olga
PDF
Bořivoj Srba očima svých kolegů a studentů
Chapter number Title Custom text
Bořivoj Srba | 61
Štědroň, Miloš
PDF
Srba, pan profesor | 62–63
Jochmanová, Andrea
PDF
Číst Srbu je dřina: vzpomínka na Bořivoje Srbu | 64
Valentová, Veronika
PDF
hidden-section Prameny a bibliografie
Chapter number Title Custom text
Prameny a bibliografie | 65–66
PDF
hidden-section Jmenný rejstřík
Chapter number Title Custom text
Jmenný rejstřík | 67–[69]
PDF