Srba, Bořivoj

Name variants:

Srba, Bořivoj (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 50.

Article
Srba, Bořivoj. Alfred Radok und sein "Spiel über Liebe und Tod" : (zum Problem der lyrischen Subjektivierung des Wirklichkeitsbildes in einem Inszenierungswerk). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1998, vol. 47, iss. H33, pp. 55–69.

Article
Srba, Bořivoj. Česká teatrologická společnost 1997 : zpráva o založení Teatrologické společnosti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická a filmologická. 1999, vol. 48, iss. Q2, pp. 223–237.

Article
Srba, Bořivoj. Česká Teatrologická společnost 1998 : zpráva o činnosti výboru Teatrologické společnosti v roce 1998. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická a filmologická. 2000, vol. 49, iss. Q3, pp. 149–157.

Article
Srba, Bořivoj. České loutkářství v tzv. Protektorátu Čechy a Morava 1939-1945. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická a filmologická. 1999, vol. 48, iss. Q2, pp. 103–155.

Chapter
Srba, Bořivoj. Chvíle tísně. In: Srba, Bořivoj. Múzy v exilu : kulturní a umělecké aktivity čs. exulantů v Londýně v předvečer a v průběhu druhé světové války, 1939-1945 : kulturní politika, "pódiové" programy, koncerty, literární a recitační pořady, taneční vystoupení, divadelní představení, rozhlasová pásma a hry, filmová tvorba, časopisecká a ediční činnost, ideové diskuze. 2003, pp. 637–684.

Article
Srba, Bořivoj. Der Bühnenbildner Jan Václav Kautský und seine Arbeit für die tschechische Bühne. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1992-1993, vol. 41-42, iss. H27-28, pp. 69–96.

Book
Srba, Bořivoj; Jeřábková, Olga. Divadlo, můj osud : setkávání s Bořivojem Srbou. 2019

Chapter
Srba, Bořivoj. Do exilu. In: Srba, Bořivoj. Múzy v exilu : kulturní a umělecké aktivity čs. exulantů v Londýně v předvečer a v průběhu druhé světové války, 1939-1945 : kulturní politika, "pódiové" programy, koncerty, literární a recitační pořady, taneční vystoupení, divadelní představení, rozhlasová pásma a hry, filmová tvorba, časopisecká a ediční činnost, ideové diskuze. 2003, pp. 29–212.

Chapter
Srba, Bořivoj. Domů! (Domů?). In: Srba, Bořivoj. Múzy v exilu : kulturní a umělecké aktivity čs. exulantů v Londýně v předvečer a v průběhu druhé světové války, 1939-1945 : kulturní politika, "pódiové" programy, koncerty, literární a recitační pořady, taneční vystoupení, divadelní představení, rozhlasová pásma a hry, filmová tvorba, časopisecká a ediční činnost, ideové diskuze. 2003, pp. 783–812.

Chapter
Srba, Bořivoj. [Ediční poznámka]. In: Srba, Bořivoj. Múzy v exilu : kulturní a umělecké aktivity čs. exulantů v Londýně v předvečer a v průběhu druhé světové války, 1939-1945 : kulturní politika, "pódiové" programy, koncerty, literární a recitační pořady, taneční vystoupení, divadelní představení, rozhlasová pásma a hry, filmová tvorba, časopisecká a ediční činnost, ideové diskuze. 2003, pp. 5–[6].

Chapter
Srba, Bořivoj. Help Russia!. In: Srba, Bořivoj. Múzy v exilu : kulturní a umělecké aktivity čs. exulantů v Londýně v předvečer a v průběhu druhé světové války, 1939-1945 : kulturní politika, "pódiové" programy, koncerty, literární a recitační pořady, taneční vystoupení, divadelní představení, rozhlasová pásma a hry, filmová tvorba, časopisecká a ediční činnost, ideové diskuze. 2003, pp. 443–636.

Article
Srba, Bořivoj. Herecká tvorba v režisérském pojetí E.F. Buriana. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická a filmologická. 1998, vol. 47, iss. Q1, pp. 89–120.

Article
Srba, Bořivoj. Honzlovy otázky divadla a filmu : pokus o encyklopedické heslo. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická a filmologická. 1998, vol. 47, iss. Q1, pp. 151–157.

Article
Srba, Bořivoj. Jevištní výpravy na scénách Královského zemského českého divadla v období jeho "prozatímnosti" 1862-1883. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1995, vol. 44, iss. H30, pp. 51–91.

Article
Srba, Bořivoj. Jevištní výpravy oper Giacoma Meyerbeera na pražských českých scénách 19. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. [1990-1991], vol. 39-40, iss. H25-26, pp. 45–70.

Article
Srba, Bořivoj. Josef Karlík - herec, teoretik herecké tvorby a pedagog herectví. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická a filmologická. 1998, vol. 47, iss. Q1, pp. 121–139.

Chapter
Srba, Bořivoj. K historii fašistické perzekuce českého divadla v letech 1939-1945. In: Otázky divadla a filmu. I. 1970 [i.e. 1972], pp. 143–170.

Chapter
Srba, Bořivoj. K historii fašistické perzekuce českého divadla v letech 1939-1945. In: Otázky divadla a filmu. I. 1970, pp. 143–170.

Chapter
Srba, Bořivoj. Legenda k obrazové části. In: Srba, Bořivoj. Múzy v exilu : kulturní a umělecké aktivity čs. exulantů v Londýně v předvečer a v průběhu druhé světové války, 1939-1945 : kulturní politika, "pódiové" programy, koncerty, literární a recitační pořady, taneční vystoupení, divadelní představení, rozhlasová pásma a hry, filmová tvorba, časopisecká a ediční činnost, ideové diskuze. 2003, pp. 850–853.

Article
Srba, Bořivoj. Motivy přírodních světelných úkazů v české hudebnědramatické tvorbě období romantismu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1994, vol. 43, iss. H29, pp. 99–129.

Chapter
Srba, Bořivoj. Muses in exile. In: Srba, Bořivoj. Múzy v exilu : kulturní a umělecké aktivity čs. exulantů v Londýně v předvečer a v průběhu druhé světové války, 1939-1945 : kulturní politika, "pódiové" programy, koncerty, literární a recitační pořady, taneční vystoupení, divadelní představení, rozhlasová pásma a hry, filmová tvorba, časopisecká a ediční činnost, ideové diskuze. 2003, pp. 854–858.

Article
Srba, Bořivoj. Múzy mezi zbraněmi - Musae inter arma : příspěvek k dějinám kulturních aktivit československých emigrantů za druhé světové války. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2006, vol. 55, iss. V9, pp. 45–63.

Chapter
Srba, Bořivoj. Na cestě k vítězství. In: Srba, Bořivoj. Múzy v exilu : kulturní a umělecké aktivity čs. exulantů v Londýně v předvečer a v průběhu druhé světové války, 1939-1945 : kulturní politika, "pódiové" programy, koncerty, literární a recitační pořady, taneční vystoupení, divadelní představení, rozhlasová pásma a hry, filmová tvorba, časopisecká a ediční činnost, ideové diskuze. 2003, pp. 763–782.

Article
Srba, Bořivoj. Nedivadlo Ivana Vyskočila - pokus o základní vývojovou charakteristiku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1997, vol. 46, iss. H32, pp. 83–98.