Q9

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická
Year: 2006
Volume: 55
Issue: Q9
Publication year
2007
ISSN
1214-0406
ISBN
978-80-210-4289-6
hidden section Úvodem
Title Document
Úvodem | [5]
Jochmanová, Andrea
PDF
Předmluva
Title Document
Bořivoji Srbovi k 75. narozeninám | [9]–16
Kovářová, Klára
PDF
Studie
Title Document
Hester Swane musí zemřít : konstrukce postavy v dramatu U Kočičí bažiny Mariny Carr | [19]–26
Brandejská, Zdeňka
PDF
Porevoluční happeningy podle Dětského studia Vladimíra Morávka | [27]–42
Hložková, Hana
PDF
Jiří Frejka a Osvobozené divadlo (1926-1927) | [43]–72
Jochmanová, Andrea
PDF
Secesní repertoár Les Ballete Russes jako východisko vizuální proměny jeviště | [73]–92
Klein, Pavel
PDF
Jevištní výpravy inscenací Evžena Sokolovského v Mahenově činohře | [93]–113
Kovářová, Klára
PDF
"Protloukání se pustinou" : koloniální počátky divadla v Kanadě | [115]–128
Pšenička, Martin
PDF
Malá zpráva o stavu studia antického divadla na prahu třetího tisíciletí | [129]–135
Stehlíková, Eva
PDF
In-yer-face theatre : technika a vývoj provokativní britské dramatiky | [137]–148
Špalová, Marie
PDF
Z prací studentů
Title Document
Sylvain Bemba, dramatik Konga | [151]–163
Cihlářová, Zuzana
PDF
Dramatická tvorba Boženy Vikové Kunětické v kontextu vývoje českého divadla | [165]–188
Štěpánková, Petra
PDF
Miscelanea
Title Document
Ibsen očima současníka | [191]–193
Hložková, Hana
PDF
K hostování kabaretu Pfeffermühle v Československu | 193–194
Jochmanová, Andrea
PDF
Malé hry o lásce (třetí díl Dramatiky ruského symbolismu) | 195–196
Kostelník, Jakub
PDF
Manifesty ruského symbolismu potřetí | 196–197
Jochmanová, Andrea
PDF
Souřadnice a kontexty divadla | 197–198
Čunderle, Michal
PDF
hidden section Autoři
Title Document
Autoři | 199–202
PDF