Q6

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická
Year: 2003
Volume: 52
Issue: Q6
Publication year
2003
ISSN
1214-0406
ISBN
80-210-3158-1
hidden section Úvodem
Title Document
Úvodem | [5]–6
Gajdoš, Július
PDF
Studie
Title Document
Martin McDonagh : polehčující okolnosti dramatu | [9]–17
Brandejská, Zdeňka
PDF
Dadaisté na jevišti : (dadaismus a jeho divadelní podoby) | [19]–29
Ceballosová, Sylva
PDF
Krásno a jeho druhá tvár v období neskorej antiky : (krásno vo filozofii Plotina a v dramatickej podobě u Senecu) | [31]–37
Čiripová, Dáša
PDF
Na pomezí divadla řádu a dynamizmu | [39]–45
Gajdoš, Július
PDF
Divadlo-stroj, divadlo-organismus | [47]–54
Horáková, Jana
PDF
Xavier Durringer - naturalistický básník současného francouzského divadla | [55]–63
Christov, Petr
PDF
Zelený prsten Z.N. Gippiusové : symbolická struktura hry | [65]–77
Klein, Pavel
PDF
Uhdeho Král-Vávra a jeho inscenace ve Večerním Brně | [79]–89
Kovářová, Klára
PDF
Francouzské vzdorování přítomnosti : drama chycené za slovo, hledání, souvislosti | [91]–100
Neveu, Kateřina
PDF
Téma apokalypsy v jednoaktových hrách Sama Sheparda | [101]–111
Pšenička, Martin
PDF
Neroniana | [113]–123
Stehlíková, Eva
PDF
Fluxus a hudba | [125]–135
Toncrová, Dana
PDF
Prostor pro hosta
Title Document
Výměny symbolů, aneb, Německé divadlo v Praze mezi válkami, národy a kulturami | [139]–151
Ambros, Veronika
PDF
Z prací studentů
Title Document
Kauzalita v divadle a v dramatu | [155]–160
Syrovátka, Tomáš
PDF
Miscelanea
Title Document
Výtvarník na ruské scéně počátku 20. století | [163]–164
Klein, Pavel
PDF
Viditelná řeč | 165–166
Neveu, Kateřina
PDF
hidden section Autoři
Title Document
Autoři | 167–170
PDF
hidden section Obrazové přílohy
Title Document
Obrazové přílohy | [171]–173
PDF