F40

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná
Year: 1996
Volume: 45
Issue: F40
Publication year
1997
ISSN
1211-7390
ISBN
80-210-1568-3
Note
  • Památce univ. prof. Alberta Kutala (9. 1. 1904 - 27. 12. 1976)
  • In memory of prof. Albert Kutal (9. 1. 1904 - 27. 12. 1976)
Department FF MU
Topic