1

Title: Archaeologia historica
Year: 2013
Volume: 38
Issue: 1
Publication year
2013
ISSN
0231-5823 (print)
2336-4386 (online)
Note
  • V tomto čísle je zařazena část příspěvků přednesených na 44. mezinárodní konferenci archeologie středověku České a Slovenské republiky na téma Hmotná kultura českých zemí 10.-13. století v středoevropských souvislostech, Český Těšín 17.-21. září 2012.
  • Překlady německých resumé Bernd Magar, Eva Zumpfe, anglických abstrakt Irma Charvátová, Tony Long; jazykové korektury Zuzana Doušková (čeština), Marika Gajdošíková (slovenština), Jana Gryc (polština).
Topic
Hmotná kultura českých zemí 10.–13. století v středoevropských souvislostech – Sachkultur der böhmischen Länder im 10.–13. Jahrhundert in Mitteleuropäischen Zusammenhängen
Title Document
Počátky budování přemyslovského státu a jeho centra – synchronizace výpovědi archeologických pramenů a její interpretace | 7–25
Boháčová, Ivana
PDF
Ke změnám ve vývoji hmotné kultury 10. století v Čechách | 27–44
Profantová, Naďa
PDF
Hmotná kultura mladší doby hradištní na Moravě a ve Slezsku | 45–90
Měřínský, Zdeněk
PDF
Pohřebiště na II. nádvoří Pražského hradu | 91–105
Frolík, Jan
PDF
O raně středověké keramice z Pražského hradu trochu jinak | 107–128
Frolíková, Drahomíra
PDF
Obolus mrtvých a jeho význam pro datování archeologických pramenů | 129–138
Bartošková, Andrea
PDF
Knížecí a královská akropole na Vyšehradě : (přehled výzkumu a problematiky) | 139–156
Nechvátal, Bořivoj
PDF
Materiálna kultúra 9.–10. storočia z opevneného sídliska v Mužle-Čenkove | 157–174
Hanuliak, Milan
PDF
Skleněné korálky ze Zvenigorodu ve světle výzkumů v roce 2010 | 175–183
Vojceščuk, Natalia
PDF
Inwentarze grobowe a stele antropomorficzne u Połowców | 185–201
Gołębiowska-Tobiasz, Aneta
PDF
Šumperk, ulice Na Hradbách : provizorium či lehká dřevohliněná stavba ze 13. století, malé zamyšlení nad velkým problémem | 203–217
Goš, Vladimír; Halama, Jakub
PDF
Meče 11.–13. století z území Moravy | 219–270
Žákovský, Petr; Hošek, Jiří; Sedláčková, Lenka
PDF
Stredoveká sakrálna architektúra v Bíni : (sumarizácia, korekcia a doplnenie súčasných poznatkov) | 271–290
Pomfyová, Bibiana; Samuel, Marián; Žažová, Henrieta
PDF
Geneze nejstarších kostelů v Chebu | 291–308
Šebesta, Pavel
PDF
hidden section Zkratky
Title Document
Zkratky | 309–312
PDF
Title Document
Dosavadní celostátní konference k problematice historické archeologie a jejich publikace | [317]
PDF