2

Title: Archaeologia historica
Year: 2016
Volume: 41
Issue: 2
Publication year
2016
ISSN
0231-5823 (print)
2336-4386 (online)
Note
  • Překlady německých resumé Bernd Magar, anglických abstrakt Irma Charvátová, Tony Long. Jazykové korektury Alena Benešová (čeština), Marika Gajdošíková (slovenština).
Topic
Title Document
Ostruhy jako doklady přítomnosti elity v 8. a 9. století v Čechách | 7–40
Profantová, Naďa
PDF
Title Document
Sídlisko z 10.–12. storočia v Nitre, Janíkovciach | 41–57
Ruttkay, Matej; Ruttkayová, Jaroslava; Bielich, Mário; Zajacová, Barbora; Nemergut, Adrián
PDF
Title Document
Detský element v zrkadle archeologických prameňov včasného stredoveku | 59–76
Molnárová, Martina; Borzová, Zuzana
PDF
Title Document
Geoarcheologická studie vzniku, využívání a zániku hradního příkopu na hradě Rokštejn | 77–97
Mazáčková, Jana; Lisá, Lenka
PDF
Title Document
Výskum tretej (pôvodne hornej) brány hradu Čabraď v rokoch 2013–2015 | 99–132
Beljak, Ján; Maliniak, Pavol; Mordovin, Maxim; Šimkovic, Michal
PDF
Title Document
Hrad v Hrádníkách u Zářecké Lhoty na Choceňsku | 133–166
Vích, David
PDF
Title Document
Unikátní součást zbroje z hradu Ronovce (okr. Havlíčkův Brod) | 167–180
Knápek, Aleš; Macků, Pavel
PDF
Title Document
Rub a líc reprezentace Švihovských z Rýzmberka na přelomu gotiky a renesance | 181–193
Varhaník, Jiří
PDF
Title Document
Malé Šance a Valy v Čiernom : príspevok k poznaniu pevnostného systému Jablunkovského priesmyku | 195–209
Vojteček, Marek
PDF
Title Document
Mezi vesnicí a vrchnostenským sídlem : dvory na středověkém Chrudimsku | 211–228
Musil, Jan; Netolický, Petr
PDF
Title Document
Plány Vyšehradu v Národní knihovně v Paříži | 229–242
Nechvátal, Bořivoj
PDF
Title Document
Příspěvek k sociální identifikaci středověkých obyvatel Chrudimi na příkladu hřbitova u kostela Nanebevzetí Panny Marie | 243–262
Frolík, Jan; Musil, Jan
PDF
Title Document
Anomálie v pochovávaní na stredovekých pohrebiskách – prejav okrajových skupín obyvateľstva? | 263–284
Nezvalová, Lucia
PDF
Title Document
Hrob dieťaťa v nádobe z plochy zaniknutého kostola a cintorína v Pincinej (okr. Lučenec) | 285–307
Poláková, Zuzana; Furmánek, Václav; Kaczarová, Iveta
PDF
Title Document
Zboží pro chudé a bohaté – "originály" a dobové "padělky" náboženských medailek na příkladu nálezů z hrobových kontextů | 309–325
Omelka, Martin; Řebounová, Otakara
PDF
Title Document
Poznámky k opevnění města Vyškova | 327–343
Plaček, Miroslav
PDF
Title Document
Vývoj historické zástavby parcely č. 1149/3 při Kopečné ulici v Brně | 345–362
Zůbek, Antonín
PDF
Title Document
Možnosti přiřazení předmětů z odpadních jímek v Plzni konkrétním obyvatelům města | 363–374
Orna, Jiří; Dudková, Veronika
PDF
Title Document
Počátky a vývoj osídlení horního města Přísečnice | 375–389
Crkal, Jiří; Volf, Martin
PDF
Title Document
Archeometalurgie a geofyzika středověkých areálů zaměřených na produkci drahých kovů | 391–413
Hrubý, Petr; Malý, Karel; Milo, Peter
PDF
Title Document
Kachlové soubory z Frýdku | 415–435
Tymonová, Markéta
PDF
Title Document
Nález fragmentu kachle z kolekce tzv. rytířských kamen v Litovli | 437–447
Hlubek, Lukáš; Faltýnek, Karel; Šlézar, Pavel
PDF
Title Document
Příspěvek k mobilitě v kamnářském řemesle | 449–460
Hložek, Martin; Loskotová, Irena
PDF
Title Document
Kachle z hradu Gutštejna | 461–473
Hobl, Luboš
PDF
Title Document
Odraz dobovej meštianskej módy na košických nálezoch kachlíc z 15. – 16. storočia | 475–499
Luštíková, Lucia; Rusnák, Rastislav
PDF
Title Document
Šibenice u Přimdy : archeologický výzkum objektu se zvláštním symbolickým a sociálním významem | 501–523
Sokol, Petr
PDF
Title Document
Dokumentácia zaniknutých ciest v katastri obcí Svrčinovec, Čierne a Skalité : náčrt problematiky kopaničiarskej kolonizácie na území severných Kysúc | 525–542
Vojteček, Marek; Nemergut, Adrián
PDF
Title Document
Byzantská archeologie – její vývoj, současný stav bádání a perspektivy | 543–563
Klontza-Jaklová, Věra; Havlická, Zuzana; Janeček, Lukáš; Kašpar, Pavel; Klontzas, Manolis
PDF
Kronika – Chronik
Title Document
Před sto lety se narodil Miloš Šolle (1916-2016) | 565–566
Nechvátal, Bořivoj
PDF
Památce PhDr. Františka Hoffmanna, CSc. | 567–568
Měřínský, Zdeněk
PDF
Zprávy – Mitteilungen
Title Document
[Moucha, Václav; Nechvátal, Bořivoj; Varadzin, Ladislav et al. Vyšehrad: knížecí a královská akropole: svědectví archeologie] | 571–576
Měřínský, Zdeněk
PDF
hidden section Zkratky
Title Document
Zkratky | [579]–583
PDF
Title Document
Dosavadní celostátní konference k problematice historické archeologie a jejich publikace | [590]–[591]
PDF