[1]

Title: Archaeologia historica
Year: 2002
Volume: 27
Issue: [1]
Issue title
Sborník příspěvků přednesených na XXXIII. konferenci archeologů středověku České republiky a Slovenské republiky s hlavním zaměřením na hrady a jejich úlohu ve středověkém vojenství a osídlení, Brtnice a Panská Lhota 17.-21. září 2001
Publication year
2002
ISSN
0231-5823
ISBN
80-7275-031-3
Topic
Title Document
Závěrečné usnesení XXXIII. mezinárodní konference archeologie středověku | 5
Měřínský, Zdeněk; Nechvátal, Bořivoj; Ruttkay, Alexander; Šabatová, Klára
PDF
A. Výzkum opevněných sídel – Erforschung der befestigten Siedlungen
Title Document
Rokštejn, mittelalterliche Burg bei Panská Lhota (Stadtgemeinde Brtnice, Mähren) : Ergebnisse der archäologischen Forschungen aus den Jahren 1981-2001 | 9–19
Měřínský, Zdeněk; Zumpfe, Eva
PDF
Česká kastelologie na rozcestí? | 21–35
Kouřil, Pavel; Wihoda, Martin
PDF
Raně středověká fortifikace ve Staré Boleslavi : Příspěvek k poznání raně středověké stavební techniky | 37–50
Boháčová, Ivana; Špaček, Jaroslav
PDF
Formy opevnění na hradech pískovcového podloží | 51–59
Gabriel, František
PDF
K počátkům hradu Košumberka na Chrudimsku | 61–77
Frolík, Jan; Sigl, Jiří
PDF
Ke stavební podobě a vývoji hradu v Říčanech | 79–89
Durdík, Tomáš; Kašpar, Vojtěch
PDF
Orlík nad Vltavou ve 13.-14. století ve světle archeologického výzkumu | 91–118
Grabolle, Roman; Hrubý, Petr; Militký, Jiří
PDF
Podkovovitá bašta státního hradu Litice | 119–123
Cejpová, Miroslava
PDF
Obrana středověkého hradu palnými zbraněmi | 125–138
Varhaník, Jiří
PDF
Externí fortifikace moravských hradů | 139–154
Plaček, Miroslav
PDF
Zaniklá tvrz v Leštině u Jistebnice | 155–162
Úlovec, Jiří
PDF
Pokus o modelové řešení některých problémů kolonizace a vzniku hradů v Nízkém Jeseníku | 163–178
Bolina, Pavel
PDF
Hrady a jejich úloha ve struktuře osídlení horního Pobečví | 179–195
Janiš, Dalibor; Kohoutek, Jiří
PDF
Nové poznatky k vývoji opevnění olomouckého hradu v raném a vrcholném středověku | 197–213
Procházka, Rudolf; Kováčik, Peter; Zůbek, Antonín
PDF
Středověký hrad Tepenec u Jívové a jeho fortifikační systém | 215–228
Tymonová, Markéta
PDF
K vývoju stredovekých hradov do konca 13. storočia na Slovensku | 229–237
Štefanovičová, Tatiana
PDF
Úloha hradov horného Ponitria a Požitavia pri obrane a osídlení územia do konca 14. storočia | 239–268
Bóna, Martin; Lukačka, Ján
PDF
Hrady Štiavnických vrchov - ich funkcia a vzájomné interakcie | 269–278
Labuda, Jozef
PDF
Zámok Víglaš v období 14.-18. storočia | 279–288
Hanuliak, Václav; Ragač, Radoslav
PDF
Stredoveké nástenné malby Zvolenského hradu | 289–306
Smoláková, Mária
PDF
K problematice vztahu hrad - královské město v Čechách | 307–326
Razím, Vladislav
PDF
Nová zjištění k problematice městského hradu v Ivančicích u Brna | 327–354
Doležel, Jiří
PDF
Opevnenie mestského hradu v Banskej Bystrici v 15. a na začiatku 16. storočia | 355–370
Fillová, Ľubica; Mácelová, Marta; Šimkovic, Michal
PDF
B. Výzkum měst – Erforschung der Städte
Title Document
Archeologický výzkum v čp. 81 v Hradci Králové | 373–378
Bláha, Radek; Slavíková, Kateřina
PDF
C. Výzkum sakrálních staveb – Erforschung der Sakralbauten
Title Document
Kapitulní kostel sv. Petra a Pavla na Vyšehradě v době předhusitské | 381–408
Nechvátal, Bořivoj
PDF
Týnec nad Sázavou, kostel sv. Šimona a Judy - nové nálezy při opravách | 409–419
Glosová, Michaela
PDF
Vstup do věže kostela sv. Ducha ve Višňové | 421–424
Kracíková, Lucie
PDF
Nové poznatky o gotické architektuře jihovýchodní Moravy | 425–444
Kohoutek, Jiří; Vácha, Zdeněk; Vrla, Radim
PDF
D. Výzkum vesnických sídel a pohřebišť – Erforschung der ländlichen Siedlungen und Gräberfeldern
Title Document
Záchranný archeologický výskum stredovekej osady v Zlatých Moravciach | 447–461
Ruttkayová, Jaroslava; Ruttkay, Matej
PDF
Interpretačný přínos z terénneho výskumu vo Vlčkovciach (okr. Trnava) | 463–475
Hanuliak, Milan
PDF
Poznámky k vývoji Kostelce ve středověku | 477–482
Plaček, Miroslav
PDF
Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Nowym Dworze (stanowisko 13), woj. pomorskie | 483–495
Kurasiński, Tomasz
PDF
E. Hmotná kultura – Die Sachkultur
Title Document
Stavební rekonstrukce gotických kachlových kamen na hradě Lipnici n. Sázavou, okr. Havlíčkův Brod | 499–519
Kocman, František; Hazlbauer, Zdeněk
PDF
Výtvarné varianty dosud neznámého kachlového motivu s náboženským obsahem | 521–534
Hazlbauer, Zdeněk
PDF
Vývoj kachlových kamen ve svědectví ikonografického materiálu a národopisných paralel | 535–553
Skružný, Ludvík; Špaček, Jaroslav
PDF
Špilberská kachlová kamna a jejich stavebníci | 555–587
Jordánková, Hana; Loskotová, Irena
PDF
Symbolika výzbroje a výstroja | 589–605
Slivka, Michal
PDF
Nálezový súbor z odpadovej jamy patricijského domu na Františkánskom námestí č. 6 v Bratislavě : (príspevok k poznaniu výbavy bohatej meštianskej domácnosti v prvej polovici 14. storočia) | 607–620
Hoššo, Jozef; Lesák, Branislav; Resutík, Branislav
PDF
Kachlice z barbakanu Mestského hradu v Banskej Bystrici | 621–639
Ušiak, Peter
PDF
Príspevok k problematike kamenárskej výzdoby profánnych stavieb v neskororománskom období na Slovensku | 641–648
Oriško, Štefan
PDF
Tkaniny z tumby Přemysla Otakara II. | 649–668
Bravermanová, Milena
PDF
Historický význam nálezov mincí zo slovenských hradov | 669–676
Hunka, Ján
PDF
Recenze a zprávy o literatuře – Buchbesprechungen
Title Document
[Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich 16/2000] | 677
Nekuda, Vladimír
PDF
[Siedlungsforschung. Archäologie-Geschichte-Geographie] | 677–678
Nekuda, Vladimír
PDF
[Reichhalter, Gerhard; Kühtreiber, Karin; Kühtreiber, Thomas. Burgen Waldviertel und Wachau] | 678–679
Plaček, Miroslav
PDF
hidden section Seznam autorů
Title Document
Seznam autorů | 680–681
PDF
Title Document
Dosavadní celostátní konference k problematice | 683
PDF