Q1

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická a filmologická
Year: 1998
Volume: 47
Issue: Q1
Publication year
1998
ISSN
1212-3358
ISBN
80-210-1981-6
hidden section Slovo úvodem
Title Document
Slovo úvodem | [5]–8
Srba, Bořivoj
PDF
Studie
Title Document
Teatralizace podívaných v pozdním Římě | [11]–22
Stehlíková, Eva
PDF
Divadlo a disent : příspěvek k dějinám české divadelní opozice (1970-1989) | [23]–46
Voráč, Jiří
PDF
Politické divadlo a jeho dvě německé tradice | [47]–56
Schnelle, Barbora
PDF
Od Wedekindových "Lulu-her" k Bergově Lulu : poznámky k dramatickému a opernímu stylu | [57]–67
Spurná, Helena
PDF
Strukturální prostor ve hře Armanda Gattiho: Iluzorní život zametače Augusta G. | [69]–87
Gajdoš, Július
PDF
Herecká tvorba v režisérském pojetí E.F. Buriana | [89]–120
Srba, Bořivoj
PDF
Josef Karlík - herec, teoretik herecké tvorby a pedagog herectví | [121]–139
Srba, Bořivoj
PDF
Spirituální film mezi racionalitou a vírou : poznámky k metodě studia díla Andreje Tarkovského | [141]–147
Blažejovský, Jaromír
PDF
Recenze a referáty
Title Document
Honzlovy otázky divadla a filmu : pokus o encyklopedické heslo | [151]–157
Srba, Bořivoj
PDF
Monografie režisérské osobnosti | 158–161
Scherl, Adolf
PDF
Čtvero zastavení? | 161–165
Peňázová, Dagmar; Peňáz, Petr
PDF
K dějinám slovenské kinematografie | 165–167
Voráč, Jiří
PDF
Česko-rakouská spolupráce v oblasti divadelní kultury | 167–169
Schnelle, Barbora
PDF
Dokumenty
Title Document
[Oprava údaje autorství v Dějinách českého divadla sv. IV.] | 170
PDF
hidden section Autoři
Title Document
Autoři | 171–173
PDF
hidden section Obrazové přílohy
Title Document
Obrazové přílohy | [176]–198
PDF