Q2

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická a filmologická
Year: 1999
Volume: 48
Issue: Q2
Publication year
1999
ISSN
1212-3358
ISBN
80-210-2189-6
hidden section Slovo úvodem
Title Document
Slovo úvodem | [5]
Srba, Bořivoj
PDF
Theatralia
Title Document
Scénický překlad antických dramat | [9]–22
Stehlíková, Eva
PDF
Konec karnevalu? : některé aspekty karnevalismu v novověku | [23]–58
Schnelle, Barbora
PDF
"Pohřbené dítě" Sama Sheparda a symbolický předmět "x" | [59]–79
Gajdoš, Július
PDF
Maryša - mezi činohrou a operou : in margine zapomenutého díla | [81]–102
Spurná, Helena
PDF
České loutkářství v tzv. Protektorátu Čechy a Morava 1939-1945 | [103]–155
Srba, Bořivoj
PDF
Drama bouřlivě se rozvíjejícího sociálního "milieu"? | [157]–172
Vodička, Libor
PDF
Cinematographica
Title Document
Divák - rozkoš - žánr : za pragmatickou teorii populárního umění | [173]–191
Szczepanik, Petr
PDF
Český film v exilu : úvod do problematiky výzkumu předmětu | [193]–203
Voráč, Jiří
PDF
Diskrétní půvab Eskymačky : poznámky k prvnímu filmu Jánose Xantuse | [205]–216
Blažejovský, Jaromír
PDF
Miscelanea
Title Document
Otázky divadla a filmu = Theatralia et cinematographica, sv. I-III : pokus o encyklopedické heslo | [219]–222
Vodička, Libor
PDF
Česká teatrologická společnost 1997 : zpráva o založení Teatrologické společnosti | 223–237
Srba, Bořivoj
PDF
Dokumenty
Title Document
[Stanovisko k inscenování Kunderova Labyrintu světa a lusthausu srdce v Divadle na provázku] | 238–240
PDF
hidden section Autoři
Title Document
Autoři | 241–244
PDF
hidden section Obrazové přílohy
Title Document
Obrazové přílohy | [245]–270
PDF