Historicko-archeologický výskum Pustého hradu vo Zvolene

Title: Historicko-archeologický výskum Pustého hradu vo Zvolene
Variant title:
  • Historisch-archäologische Forschung in Zvolen
Source document: Archaeologia historica. 1993, vol. 18, iss. [1], pp. 161-166
Extent
161-166
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] KUKA, P.: Pustý hrad, Príspevok k dejinám Pustého hradu a k počiatkom mesta Zvolena, Stredoslovenské vydavateľstvo 1964.

[2] MARSINA, R.: K najstarším dejinám Zvolena, Historický časopis, roč. 37, 1989, č. b., str. 793-805.

[3] MENCL, V.: Středověká města na Slovensku, Bratislava 1938, str. 39-41.

[4] MENCLOVÁ, D.: Hrad Zvolen, Bratislava 1954.

[5] PETRÁNĚ, J. a kol.: Dějiny hmotné kultúry I. 2., SPN Praha 1985.

[6] SLIVKA, M.—VALLAŠEK, A.: Hrady a hrádky na východnom Slovensku, Východoslovenské vydavateľstvo Košice, 1991.

[7] ŠÁŠKY, L.: Kamenná krása našich miest, Osveta 1981.

[8] SCHÖNWEITZOVÁ, Š.: Archeologický výskum v areáli Zvolenského zámku, Monumentorum tutela, 8, Bratislava 1972, str. 253-278.

[9] ZREBENÝ, A.: Zo starších dejín Zvolena, Vlastivedný časopis, roč. XXV., 1976, str. 114-120.

[10] ZREBENÝ, A.: Zvolen do roku 1526, Stredné Slovensko 5, Zborník Stredoslovenského muzea v B. Bystrici, Osveta 1986, str. 59-80.