Archeologický výzkum kaple svaté Kateřiny a areálu kláštera Porta coeli v Předklášteří u Tišnova

Title: Archeologický výzkum kaple svaté Kateřiny a areálu kláštera Porta coeli v Předklášteří u Tišnova
Variant title:
  • Archäologische Erforschung der Kapelle der Hl. Katharina und des Klosters Porta Coeli in Předklášteří u Tišnova (Vorkloster bei Tischnowitz)
Source document: Archaeologia historica. 1993, vol. 18, iss. [1], pp. 315-343
Extent
315-343
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] BELCREDI, L., 1990: Čepička — opevnění nad klášterem Porta coeli v Tišnově-Předklášteří. ČMM, vědy spol., LXXV, 99—122.

[2] BÍLÝ, J. E., 1854: Klášter Tišnovský, řečený Porta Coeli. Kalendář Moravan 3, 40—51.

[3] DALBORG, L., 1881: Die Kirchen und Kloster der Cistercienser. Stud. und Mitt. sue dem Benedikt. und Cister. Orden.

[4] DROBNÁ, Z., 1940: Předklášteří u Tišnova, Praha.

[5] DUFEK, E., 1940—1942, 1949: Dokumentace k opravám klášterního kostela v Роrtа coeli a jeho okolí. (Písemná a grafická dokumentace), (uložení OM Brno-venkov v Tišnově).

[6] DUFEK, E., 1950: Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Porta coeli v Předklášteří. (Rukopis a výkresová dokumentace), (uložení OM Brno-venkov v Tišnově).

[7] CHARVÁTOVÁ, K.: Postup výstavby cisterciáckých klášterů v Čechách. Referát. Rkp. zapůjčený z kat. dějin umění MU v Brně.

[8] KALINOVÁ, A., 1980: K stavebnímu vývoji kláštera Porta coeli v Předklášteří u Tišnova. Dis. práce na FF MU v Brně.

[9] KLÁTIL, R., 1925: Pamětihodnosti Předklášteří a kláštera Porta coeli. Tišnov.

[10] KONEČNÝ, L., 1988: Klášter Porta coeli v Předklášteří u Tišnova-proboštství. Podpovrchový stavebněhistorický průzkum. Brno. Uložení OM Brno-venkov v Tišnově.

[11] KUTHAN, J., 1974: Fundace a počátky kláštera cisterciaček v Tišnově. ČMM vědy spol., 93, 361—370.

[12] KUTHAN, J., 1983: Počátky a rozmach gotické architektury v Čechách. Praha.

[13] OHAREK, V., 1923: VVM, Tišnovský okres.

[14] PODLAHA, A., 1910: Posvátná místa království českého 4. Praha.

[15] ŠILHÁN, J., 1987: Počátky tišnovského kláštera. VVM XXXIX, 311.

[16] URBÁNEK, J. F., 1908: Tišnov a Tišnovsko. Nové Město.

[17] WOLNÝ, G., 1836: Die Markgrafschaft Mähren IIB, I. abt. 504, Brünn.

[18] WOLNÝ, G., 1956: Kirchliche Topographie von Mähren, IB II. abt., 339. Brünn.