Projevy přímého působení francouzské stavební huti v české architektuře feudálních sídel 14. století

Title: Projevy přímého působení francouzské stavební huti v české architektuře feudálních sídel 14. století
Variant title:
  • Äuserungen der direkten Wirkung der französischen Hütte in der böhmischen Architektur der Feudalsitze des 14. Jahrhunderts
Source document: Archaeologia historica. 1993, vol. 18, iss. [1], pp. 225-237
Extent
225-237
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] DURDÍK, T., 1978: Nástin vývoje českých hradů 12.—13. století (Entwicklungskizze böhmischer Burgen aus dem 12.—13. Jh.), AH 3, 41—52.

[2] DURDÍK, T., v tisku: Kastellburgen des 13. Jhs. in Mitteleuropa, Wien—Köln.

[3] DURDÍK, T.—BOLINA, P., v tisku: Böhmische bischöfliche Burgen bis zu den Hussiten Kriegen, Castrum Bene 3.

[4] CHALOUPECKÝ, V., 1908: Jan z Dražic, poslední biskup pražský, ČSPSČ XVI, 51—84, 133—163, 181—196.

[5] CHOTĚBOR, P., 1985: Stavební podoba české středověké tvrze, nepublikovaná kandidátská disertace.

[6] CHOTĚBOR, P., 1992: Architektonické detaily v prostředí českých tvrzí, (Die Architektonischen Glieder der Tschechischen Festen). Sborník SPS 3, 112—128.

[7] CHYTIL, K., 1884: O mistru Vilémovi, staviteli z Avignona, PA XII, 415—420.

[8] MENCL, V., 1940: Dražice, hrad — konvolut hlášení a nálezových zpráv v archivu nálezových zpráv ArÚ AVČR v Praze.

[9] MENCL, V., 1941: Biskup Jan IV. z Dražic v dějinách české architektury, Umění XIII, 101 až 122.

[10] MENCLOVÁ, D., 1976: České hrady 1,2., Praha.

[11] RYKL, M., 1984: Litovice o. Praha-východ, Ročenka KAS 1984, 84—95.

[12] SALCH, CH. L., 1979: Dictionnaire des chateaux et des fortifications du moyen age en France, Strasbourg.

[13] WIRTH, Z., 1907: Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu kladenském, 94—97, Praha.