Początki napływu ludności ruskiej na teren Karpat Zachodnich w świetle archeologii

Title: Początki napływu ludności ruskiej na teren Karpat Zachodnich w świetle archeologii
Variant title:
  • Počátky přílivu ruského lidu do oblasti západních Karpat ve světle archeologie
  • Die Anfänge der Verschiebung des russischen Volkes in das Gebiet der westlichen Karpaten im Licht der Archäologie
Source document: Archaeologia historica. 1993, vol. 18, iss. [1], pp. 93-97
Extent
93-97
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] ŁEMKOWIE — Łemkowie w historii i kulturze Karpat, cz. I, red. J. Czajkowski, Rzeszów 1992.

[2] BEŇKO, J., 1985: Osídlenie severného Slovenska, Košice.

[3] CZAJKOWSKI, J., 1992: Dzieje osadnictwa historycznego na Podkarpaciu i jego odzwierciedlenie w grupach etnograficznych (w:) Łemkowie, 27—166.

[4] FASTNACHT, A., 1962: Osadnictwo Ziemi Sanockiej w latach 1340-1650, Wrocław.

[5] HARAKSIM, Ľ., 1961: K sociálnym a kultúrnym dejinám Ukrajincov na Slovensku do roku 1867, Bratislava.

[6] HRUŠEVS'KYJ, M., 1913: Istorija Ukrainy-Rusy, t. I, wyd. III, Kyiv.

[7] ISAEVIČ, Ja. D., 1989: Dalnejšee razvitie feodalnych otnošenij (w:) Ukrainskie Karpaty. Istorija, Kiew, 39-74.

[8] PARCZEWSKI, M., 1991: Początki kształtowania się polsko-ruskiej rubieży etnicznej w Karpatach. U źródeł rozpadu Słowiańszczyzny na odłam wschodni i zachodni, Kraków.

[9] PARCZEWSKI, M., 1992: Geneza Łemkowszczyzny w świetle wyników badań archeologicznych (w:) Łemkowie, 11-25.

[10] PENJAK, S. I., 1980: Rann'oslov'jans'ke i davn'orus'ke naselennja Zakarpattja VI—XIII st., Kyiv.

[11] REINFUSS, R., 1992: Związki kulturowe po obu stronach Karpat w rejonie Łemkowszczyzny (w:) Łemkowie, 167-181.

[12] RYBAKOV, B. A., 1964: Pervye veka russkoj istorii, Moskva.