P14

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická
Year: 2010
Volume: 58
Issue: P14
Publication year
2010
ISSN
1211-3522
ISBN
978-80-210-5422-6
Department FF MU
Topic
Články – Articles
Title Document
Štěstí jako předmět vědeckého zkoumání pozitivní psychologie | [5]–18
Slezáčková, Alena
PDF
Ovlivnění pozornosti a exekutivních funkcí specifickou pohybovou aktivitou (DDR) u dětí středního školního věku s diagnostikovanou hyperkinetickou poruchou | [19]–35
Göbelová, Irena; Humpolíček, Pavel; Kuběna, Aleš
PDF
Assessment of response pattern aberrancy in Eysenck Personality Inventory | [37]–46
Jelínek, Martin; Květoň, Petr; Vobořil, Dalibor
PDF
Mezigenerační soužití mladých rodin jako zátěžová situace: fenomén tchýně v České republice | [47]–58
Konečný, Štěpán; Tyrlík, Mojmír
PDF
Social intelligence as a predictor of pro-social and asocial behaviour: ways of affecting it through psychotherapy and social and pedagogical programmes | [59]–66
Vašina, Lubomír; Bargel, Miroslav
PDF
Object – Spatial Imagery Questionnaire (OSIQ) | [67]–76
Vidláková, Ivana
PDF
Psychologická intervence bez osobní účasti klienta | [77]–84
Svoboda, Mojmír
PDF
Konsilience v teoriích celoživotního vývoje | [85]–99
Švancara, Josef
PDF
Vzťah vybraných osobnostných charakteristík ku konfliktu práce a rodiny | [101]–108
Richterová, Kamila; Burešová, Iva
PDF
Děti a volný čas | [109]–113
Ježková, Veronika
PDF
Spokojenost onkologických pacientů | [115]–122
Bukáčková, Jitka
PDF
Optimismus a zdraví | [123]–130
Dosedlová, Jaroslava
PDF
Recenze – Reviews
Title Document
[Zimbardo, Philip; Boyd, John. Die neue Psychologie der Zeit und wie sie Ihr Leben verändern wird] | [131]–132
Švancara, Josef
PDF