1-2

Title: Sacra
Year: 2014
Volume: 12
Issue: 1-2
Publication year
2014
ISSN
1214-5351 (print)
2336-4483 (online)
hidden section [Editorial]
Title Document
[Editorial] | 5
Čejková, Olga
PDF
Studie – Articles
Title Document
Když hrabě jezdil na rakovi : uctívač ďábla jako téma perzekuce a propagandy : studie k pramenům z let 1231–1233 | 7–21
Novotný, František
PDF
Interakcia medzi ľudovými a učenými predstavami v exemplach o spovedi v Rozprávaní o zázrakoch Caesaria z Heisterbachu | 22–37
Masláková, Magdaléna
PDF
Rozhledy a polemika – Commentaries and Discussions
Title Document
Golemiáda | 38–59
Korbašová, Anna
PDF
Zprávy – News
Title Document
Konference Hermetické nauky v české společnosti, aneb všechno, co jste kdy chtěli vědět o hermetismu (ale báli jste se zeptat) | 60–61
Polívka, Jan
PDF
Správa z letnej škole CEU v Budapešti: Morality: Evolutionary Origins and Cognitive Mechanisms, 23.–30. júna 2014, CEU, Budapešť, Maďarsko | 62–63
Maňo, Peter
PDF
Zpráva z konference EASR 2014 v Groningenu: Religion and Plurality of Knowledge, 11.–15. Května 2014, Groningen | 64–66
Lukášová, Eva
PDF
Recenze – Reviews
Title Document
Běťáková, M. E. & Blažek, V. (2012). Encyklopedie baltské mytologie | 67–70
Reichstäter, Jan
PDF
Hamplová, Dana. (2013). Náboženství v české společnosti na prahu 3. tisíciletí | 71–73
Vrzal, Miroslav
PDF
Výběr z nově vydaných titulů | 74–77
Čejková, Olga
PDF
Skripta vydaná Ústavem religionistiky FF MU v rámci projektu FIFA, 2. část | 78–79
Puchovský, Michal
PDF
hidden section Pokyny pro autory
Title Document
Pokyny pro autory | [81]
PDF