1

Title: Sacra
Year: 2019
Volume: 17
Issue: 1
Issue title
Mimo církev není spásy
Publication year
2019
ISSN
1214-5351 (print)
2336-4483 (online)
Note
  • Jan Král & Vít Marša (Eds.)
Úvodník – Editorial
Title Document
Úvodník | 5–[6]
Král, Jan; Marša, Vít
PDF
Studie – Articles
Title Document
Srovnání přístupu dvou biskupů při vyšetřování hereze v Coventry v letech 1486–1522 | 7–16
Král, Jan
PDF
Srovnání pojetí eucharistie v díle Jana Viklefa De Eucharistia a Jana Husa De corpore Christi | 17–29
Hodes, Aleš
PDF
Zkoumání vlivu luteránství na utrakvismus na příkladu Hromničních článků | 30–41
Maryšková, Kristýna
PDF
Rozhovor – Interview
Title Document
Rozhovor s Davidem Zbíralem | 42–47
Král, Jan; Marša, Vít; Zbíral, David
PDF
Recenze – Book reviews
Title Document
[Hornbeck II, J. Patrick; Bose, Mishtoon; Somerset, Fiona. A Companion to Lollardy] | 48–51
Král, Jan
PDF
[Zbíral, David. Pokřtěni ohněm: Katarské křesťanství ve světle pramenů (12.–14. století)] | 52–56
Marša, Vít
PDF
Výběr z nově vydaných titulů | 57–60
Marša, Vít
PDF