2

Title: Sacra
Year: 2012
Volume: 10
Issue: 2
Publication year
2013
ISSN
1214-5351 (print)
2336-4483 (online)
hidden section [Úvodník]
Title Document
[Úvodník] | 4
Kundtová Klocová, Eva
PDF
Studie
Title Document
Nástin náboženských tradic Lesních Něnců | 5–32
Havelka, Rudolf
PDF
Kněží, čarodějové a hadači: prvofunkční specialisté a jejich postavení ve společnosti archaických Slovanů | 33–48
Dynda, Jiří
PDF
Rozhledy a polemika
Title Document
Reflexive ethnography as a tool in researching Hungarian Krishna devotees reflections on the margin of a long-term fieldwork among the Hungarian Community of Sri Chaitanya Saraswat Math | 49–55
Bodosi-Kocsis, Nóra
PDF
Proč je potřeba si špinit ruce | 56–68
Lang, Martin; Kaše, Vojtěch
PDF
Zprávy a recenze
Title Document
Mysl, společnost a tradice : zpráva z konference Společnosti pro biblickou literaturu | 69–70
Kaše, Vojtěch
PDF
Zpráva o konferenci Biological and Cultural Evolution v Aarhusu | 71–72
Lang, Martin
PDF
Zpráva o 11. konferenci EASR ve Stockholmu | 73–74
Vencálek, Matouš
PDF
"Nechte je všechny zemřít", aneb, Zpráva o konferenci Homo Experimentalis, 25.–27. října 2012, Uměleckoprůmyslové muzeum Moravské galerie v Brně | 75–76
Brichová, Lenka
PDF
Zpráva z výročního setkání Americké akademie náboženství, 17.–20. listopadu 2012, Chicago, USA | 77–78
Beláňová, Andrea
PDF
Zpráva z konference Towards a Symmetrical Approach: The Study of Religions After Postmodern and Postcolonial Criticism : Brno, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 29.11.2012-1.12.2012 | 79–84
Čejková, Olga
PDF
Bratislava, město zalité podzimem | 85–87
Audy, Petr
PDF
Zpráva ze studijního pobytu v Aarhusu | 88–90
Šťastná, Kateřina
PDF
[Williams, Paul; Tribe, Anthony. Buddhistické myšlení: úplné uvedení do indické tradice] | 91–96
Synek, Michal
PDF
Výběr z nově vydaných titulů | 97–99
Brichová, Lenka
PDF