Srovnání vybraných národních identifikačních systémů užívajících identifikátory URN:NBN

Title: Srovnání vybraných národních identifikačních systémů užívajících identifikátory URN:NBN
Variant title:
  • The comparison of the selected European national identification systems using identifiers URN:NBN
Source document: ProInflow. 2016, vol. 8, iss. 1, pp. 13-53
Extent
13-53
  • ISSN
    1804-2406
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Studie se zabývá identifikačními systémy zemí EU založenými na standardu URN:NBN. Pro analýzu byly zvoleny systémy ve Finsku, Itálii, Nizozemsku a v Německu (německý systém poskytuje služby i pro Rakousko a Švýcarsko). Analýze jsou podrobena jednotlivá technická řešení a národní odlišnosti jednotlivých modelů implementace standardu URN:NBN. Studie v úvodu přináší přehled identifikačních systému pro digitální dokumenty a podrobně popisuje standard URN:NBN. V hlavní části studie pak jsou na základě zvolených kategorií (objekt identifikace, účastníci systému, model syntaxe a pravidla používání) porovnávány jednotlivé národní identifikační systémy s implementací identifikačního systému ČIDLO (systém pro URN:NBN v ČR). Cílem studie je poukázat na možnosti a omezení identifikačního systému využívajícího URN:NBN a především na jeho roli v procesech dlouhodobého uchovávání a zpřístupňování digitálních dokumentů z oblasti národního kulturního dědictví.
The study deals with the identification systems based on EU standards URN:NBN. For the analysis were selected systems in Finland, Italy, the Netherlands and Germany (The German system provides services for Austria and Switzerland too). The paper analyzes the technical solutions and national diversity of individual cases implementations of the URN: NBN standard. The study in the introduction gives an overview of the identification system for digital documents and describes in detail the standard URN:NBN. The main part of the study is based on a comparison of selected categories (object of identification, participants in the system, the syntax model and the rules of system) of various national identification system, including systems ČIDLO (Czech system based on standard URN:NBN). The study aims to present the possibilities and limitations of the system using standard URN:NBN and to emphasize its role in the processes of long-term preservation and accessibility of digital documents of national cultural heritage.
Note
Realizováno v rámci institucionálního výzkumu Národní knihovny České republiky financovaného Ministerstvem kultury ČR v rámci Dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace.
References
[1] Ackermann, Uta, Berner, Christiane, Elbert, Natalie et al. 2012. Policy for issuing URNs in the urn:nbn:de namespace [online]. Version 1.0. Leipzig; Frankfurt am Main: Deutsche Nationalbibliothek, 2015, Last updated: 29 November 2012 [cit. 2015-08-28]. Dostupné z: http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:101-2013121001.

[2] Altenhoener, Reinhard, Boulderstone, Richard, Steenbakkers, Johan et al. 2007. CENL Task Force on Persistent Identifiers: Report 2007 [online]. Frankfurt am Main: CENL, 2007 [cit. 2010-05-01]. Dostupné z: http://web3.nlib.ee/cenl/docs/CENL_Taskforce_PI_Report_2006.pdf.

[3] Bellini, Emanuele, Bergamin, Giovanni, Messina, Maurizio et al. 2014. NBN:IT The Italian trusted persistent identifier infrastructure. International Journal of Knowledge and Learning [online]. 2014, vol. 9, no. 4, p. 1-17 [cit. 2015-07-20]. ISSN 1741-1017. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.1504/IJKL.2014.069536. | DOI 10.1504/IJKL.2014.069536

[4] Bellini, Emanuele, Cirinnà, Chiara, Lunghi, Maurizio et al. 2010. Persistent identifier distributed system for digital libraries. International Cataloging & Bibliographic Control [online]. 2010, vol. 39, issue 2, p. 30-36 [cit. 2015-07-20]. ISSN 1011-8829. Dostupné z: http://search.ebscohost.com/.

[5] Bellini, Emanuele, Cirinnà, Chiara, Lunghi, Maurizio et al. 2012. Il progetto National Bibliography Number Italia (NBN:IT): Un identificatore persistente a supporto del deposito legale nazionale delle risorse digitali. JLIS.it [online]. 2012, Vol. 3, no. 1 [cit. 2015-07-20]. urn:nbn:it:unifi-3866. ISSN 2038-1026. Dostupné z: http://leo.cineca.it/index.php/jlis/article/view/4789.

[6] Bellini, Emanuele, Cirinna, Chiara, Lunghi, Maurizio. 2008. Persistent identifiers for cultural heritage [online]. Glasgow: DigitalPreservationEurope (DPE), 2008 [cit. 2012-05-30].

[7] Bellini, Emanuele. 2015. NBN info [online]. Message to: Iveta LODROVÁ. 2015-01-16 [cit. 2015-06-20]. Osobní komunikace.

[8] Cubr, Ladislav, Vašek, Zdeněk. 2013. Identifikátory digitálních dokumentů se zaměřením na systém URN:NBN v ČR. Čtenář: měsíčník pro knihovny [online]. 2013, roč. 65, č. 6 [cit. 2016-04-12]. ISSN 1805-4064. Dostupné z: http://ctenar.svkkl.cz/clanky/2013-roc-65/6-2013/identifikatory-digitalnich-dokumentu-se-zamerenim-na-system-urn-nbn-v-cr-113-1484.htm.

[9] De Bruin, Rob. 2015. URN:NBN policies in the Netherlands [online]. Message to: Ladislav CUBR. 2015-07-10 [cit. 2015-07-15]. Osobní komunikace.

[10] Finsko. Opetus- ja kulttuuriministeriö. 2014. National Digital Library of Finland standard portfolio. In The National Digital Library [online]. 27.10.2014, 14 s. [cit. 2015-06-10]. Dostupné z: http://www.kdk.fi/images/tiedostot/NDL_standardportfolio27_10_2014.pdf.

[11] Hakala, Juha. (2001a, květen). Popis dokumentů a přístup k nim – nové výzvy. CASLIN 2001, Beroun, Česká republika. Dostupné z: http://old.stk.cz/hakala.pdf.

[12] Hakala, Juha. 2001b. Using national bibliography numbers as Uniform Resource Names [online]. 2001 [cit. 2015-07-15]. Internetový standard RFC 3188. Dostupné z: https://www.ietf.org/rfc/rfc3188.txt.

[13] ISO 14721:2012. Space data and information transfer systems - Open archival information system (OAIS) - Reference model. Geneva: International Organization for Standardization, 2012 (česky ČSN ISO 14721. Systémy pro přenos dat a informací z kosmického prostoru - Otevřený archivační informační systém - Referenční model. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2014. 111 s. Třídící znak 319620.

[14] ISO 26324:2012. Information and documentation: Digital object identifier system. Geneva: International Organization for Standardization, 2012.

[15] ISO 2108:2005. Information and documentation: International standard book number (ISBN). Geneva: International Organization for Standardization, §§2005§§.

[16] ISO 3297:2007. Information and documentation: International standard seriál number (ISSN). Geneva: International Organization for Standardization, 2007.

[17] Kahn, Robert, Wilensky, Robert. 2006. A Framework for Distributed Digital Object Services. International Journal on Digital Libraries. 2006, Vol. 6, Issue 2, s. 115-123 [cit. 2015-07-15]. ISSN 1432-1300. Dostupné z: https://www.doi.org/topics/2006_05_02_Kahn_Framework.pdf. | DOI 10.1007/s00799-005-0128-x

[18] Kansalliskirjasto. 2007. URN - Uniform Resource Name. In The National Library of Finland [online]. 2007 [cit. 2015-06-10] Dostupné z: http://www.nationallibrary.fi/publishers/urn.html.

[19] Karvonen, Minna. 2015. The National Digital Library [online]. Message to: Iveta LODROVÁ. 2015-01-22 [cit. 2015-06-10]. Osobní komunikace.

[20] Keskitalo, Esa-Pekka. 2015. URN:NBN [online]. Message to: Iveta LODROVÁ. 2015-06-10 [cit. 2015-06-20]. Osobní komunikace.

[21] Nestor working group long-term preservation standards. 2009. Catalogue of criteria for assessing the trustworthiness of PI systems: Draft for public comment [online]. Göttingen: Niedersächsische Staats und Universitätsbibliothek, 2009 [cit. 2015-09-01]. um:nbn:de:0008-20080710227. Dostupné z: http://files.d-nb.de/nestor/materialien/nestor_mat_13_en.pdf.

[22] Pietarilla, Janne. 2015. URN: components of system [online]. Message to: Iveta LODROVÁ. 2015-07-22 [cit. 2015-07-23]. Osobní komunikace.

[23] PILIN project (Persistent Identifier Linking Infrastructure): project closure report. Victoria (Austrálie): Monash University, 2007 [cit. 2015-05-14]. 102 s.

[24] Pistorius, Vladimír. Jak se dělá kniha: příručka pro nakladatele. 3., dopl. a přeprac. vyd. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2011. 280 s. ISBN 978-80-87053-50-8.

[25] Piščanc, Jordan. (2013, červen). National Bibliography Number Italia (NBN:IT) Project: A persistent identifier supporting national legal deposit for digital resources [online]. CERN Workshop on Innovations in Scholarly Communication (OAI8), University of Geneva. Dostupné z: https://indico.cern.ch/event/211600/session/7/contribution/42.

[26] Řehánek, Martin. 2012. Identifikátory URN:NBN v prostředí českých knihoven a systém pro jejich správu. Brno, 2012. Diplomová práce (Mgr). Masarykova Univerzita v Brně, Fakulta informatiky. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/143357/fi_m/.

[27] Řehánek, Martin. 2015. Softwarové nástroje pro podporu URN:NBN ve vybraných evropských zemích. 23.2.2015 [cit. 2015-05-15]. Interní studie.

[28] Schweizerische Nationalbibliothek. 2014. e-Helvetica: URN-Handbuch: Zusammengetragen und erstellt durch die URN-Koordinationsstelle der Schweizerischen Nationalbibliothek. Update April 2014 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: http://www.dnb.de/EN/Service/DigitaleDienste/URNService/urnservice_node.html.

[29] Vašek, Zdeněk, Cubr, Ladislav a kol. 2014. Metodika pro přidělování a správu životního cyklu unikátních perzistentních identifikátoru digitálních dokumentů podle standardu URN:NBN [online]. Praha, 2014, 87 s. [cit. 2016-04-12]. urn:nbn:cz:nk-0027gj. Dostupné z: http://www.ndk.cz/archivace/Metodika_URNNBN_final_2.1a.pdf.

[30] Voigt, Rita. 2007. Persistent identifiers and finnish institutional repositories. In SlidePlayer [online]. Helsinki University of Technology, 2007 [cit. 2015-06-10]. Dostupné z: http://slideplayer.biz/slide/2651721/.