Aktivity vysokoškolských knihoven v oblasti informačního vzdělávání: vývoj v letech 2006-2010 na veřejných vysokých školách v ČR

Title: Aktivity vysokoškolských knihoven v oblasti informačního vzdělávání: vývoj v letech 2006-2010 na veřejných vysokých školách v ČR
Variant title:
  • Activities of academic libraries in information education: situation from 2006 to 2010 at public universities in the Czech Republic
Source document: ProInflow. 2010, vol. 2, iss. 2, pp. 5-23
Extent
5-23
  • ISSN
    1804-2406
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Problematika informačního vzdělávání a informační gramotnosti je v prostředí vysokoškolských knihoven v České republice dlouhodobě diskutovaným a rozvíjeným tématem. Od roku 2002 existuje platforma pro setkávání, diskuse a sdílení zkušeností v této oblasti – Odborná komise pro informační vzdělávání a informační gramotnost Asociace knihoven vysokých škol ČR (dále jen Komise IVIG). Jedním z klíčových bodů činnosti Komise IVIG je průběžné sledování situace na českých vysokých školách a následná definice hlavních trendů, aktuálních témat a oblastí dalšího možného rozvoje. Článek popisuje vývoj aktivit vysokoškolských knihoven v oblasti informačního vzdělávání tak, jak jej zachytily výsledky dotazníkových průzkumů organizovaných Komisí IVIG v letech 2006, 2008 a 2010. Zmíněny jsou mimo jiné trendy ve formách informačního vzdělávání, obsahu jednotlivých vzdělávacích akcí, hlavních cílových skupin a rozsahu výuky. Dotazníkové průzkumy však pomohly získat i odpovědi na otázky týkající se integrace problematiky informačního vzdělávání do dlouhodobých záměrů jednotlivých vysokých škol, personálního zajištění vzdělávacích aktivit vysokoškolských knihoven a největších překážek bránících dalšímu rozvoji informačního vzdělávání na zúčastněných vysokých školách.
In the Czech Republic, the topic of information education and information literacy has been developing and discussed for many years now. Since 2002, there has been a platform available for meetings, discussions and sharing of experiences – Information Education and Information Literacy Working Group (IVIG). One of the IVIG's key tasks is monitoring of the situation at the Czech universities and in the academic libraries, focusing on their educational activities (user education, information education). The biannual questionnaire surveys have been conducted (in 2006, 2008 and 2010). In this paper we focus on the surveys results and analysis of trends, current issues and possibilities for future development. The most common formats, topics and target groups of user education in the Czech academic libraries have been described. Also, the surveys uncovered the level of embedding the information education into the curricula and inclusion into the long term plans of each of the universities. Based on the survey results, the opportunities and obstacles of the future development in this area have been identified.
References
[1] Asociace knihoven vysokých škol České republiky. Koncepce informačního vzdělávání na vysokých školách v České republice: doporučující materiál Asociace knihoven vysokých škol ČR [online]. Odborná komise IVIG AKVŠ ČR: Praha, 2008 [cit. 2010-09-28]. Dostupné na: http://knihovny.cvut.cz/ivig/dokumenty.html.

[2] Asociace knihoven vysokých škol České republiky. Standardy informační gramotnosti vysokoškolského studenta [online]. Odborná komise IVIG AKVŠ ČR: Praha, 2007 [cit. 2010-09-28]. Dostupné na: http://knihovny.cvut.cz/ivig/standardy-student.html.

[3] BASILI, C. (ed.). Information Literacy at the crossroad of Education and Information Policies in Europe. Edited by Carla Basili. Roma: Consiglio Nazionale delle Ricerche, 2008. ISBN 978-88-8080-096-5.

[4] DOMBROVSKÁ, M; LANDOVÁ, H.; TICHÁ, L. UNESCO-CEI Workshop on Information Literacy Initiatives for Central and South East European Countries. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 5 [cit. 2010-09-28]. Dostupné na: http://www.ikaros.cz/node/3336. ISSN 1212-5075.

[5] DOMBROVSKÁ, M.; LANDOVÁ, H.; TICHÁ, L. Country Paper: Czech Republic. In UNESCO-CEI Workshop on Information Literacy Initiatives for Central and South East European Countries. ICPE, Ljubljana, Slovenia, March 27-28, 2006 [cit. 2010-09-28]. Dostupné na: http://www.coil-ll.si/ UserFiles/File/Czech R_Information Literacy_Country Paper.doc.

[6] DOMBROVSKÁ, M.; LANDOVÁ, H.; TICHÁ, L. Informační gramotnost – teorie a praxe. Národní knihovna. 2004, roč. 15, č. 1, s. 7-18. ISSN 1801-3252.

[7] LANDOVÁ, H. et al. Information literacy programmes in higher education in the Czech Republic: the path of theory and practice. In BASILI, C. (ed.). Information Literacy as the crossroad of Education and Information Policies in Europe, Roma: Nazionale delle Ricerche, 2008, s. 72-91.

[8] PEJOVA, Z. et al. (eds.). Achieving an information society and a knowledge-based economy through information literacy: Proposal for an information literacy platform and an action plan for central and south-east European countries. Ljubljana: International Centre for Promotion of Enterprises, 2006. [cit. 2010-09-28]. Dostupné na: http://www.coil-ll.si/UserFiles/File/Proposal for an Information Literacy Pl atform_Brochure.pdf.

[9] REICHEL, M. Library literacy. Reference Quarterly. 1991, roč. 31, č. 1, s. 25. ISSN 0033-7072.