Die Böhmishen Ländern und die Slowakei in den Jahren 1620-1750 : Schlusswort

Title: Die Böhmishen Ländern und die Slowakei in den Jahren 1620-1750 : Schlusswort
Author: Macůrek, Josef
Source document: Macůrek, Josef. České země a Slovensko (1620-1750) : studie z dějin politických, hospodářských a interetnických vztahů. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1969, pp. 315-316
Extent
315-316
Type
Summary
Language
German
Rights access
open access
License: N/A