Die Böhmishen Ländern und die Slowakei in den Jahren 1620-1750 : Schlusswort

Název: Die Böhmishen Ländern und die Slowakei in den Jahren 1620-1750 : Schlusswort
Zdrojový dokument: Macůrek, Josef. České země a Slovensko (1620-1750) : studie z dějin politických, hospodářských a interetnických vztahů. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1969, pp. 315-316
Rozsah
315-316
Typ
Shrnutí
Jazyk
německy
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: N/A