Seznam užitých zkratek v textu

Title: Seznam užitých zkratek v textu
Author: Macůrek, Josef
Source document: Macůrek, Josef. České země a Slovensko (1620-1750) : studie z dějin politických, hospodářských a interetnických vztahů. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1969, pp. 314
Extent
314
Type
Other part of book
Language
Multiple languages
Rights access
open access
License: Not specified license