Politická situace po Bílé hoře (v 17. - polovina 18. století) a její odraz v česko-slovenských vztazích

Title: Politická situace po Bílé hoře (v 17. - polovina 18. století) a její odraz v česko-slovenských vztazích
Author: Macůrek, Josef
Source document: Macůrek, Josef. České země a Slovensko (1620-1750) : studie z dějin politických, hospodářských a interetnických vztahů. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1969, pp. 15-18
Extent
15-18
Type
Chapter
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license