Politická situace po Bílé hoře (v 17. - polovina 18. století) a její odraz v česko-slovenských vztazích

Název: Politická situace po Bílé hoře (v 17. - polovina 18. století) a její odraz v česko-slovenských vztazích
Zdrojový dokument: Macůrek, Josef. České země a Slovensko (1620-1750) : studie z dějin politických, hospodářských a interetnických vztahů. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1969, pp. 15-18
Rozsah
15-18
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence