Benešová, Eva

Name variants:

Benešová, Eva (preferred)
Content type
Displaying 1 - 1 of 1.

Chapter
Benešová, Eva. K sémantické klasifikaci českých modálních sloves. In: Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. 1973, pp. 217–219.