K sémantické klasifikaci českých modálních sloves

Název: K sémantické klasifikaci českých modálních sloves
Zdrojový dokument: Benešová, Eva. Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1973, pp. 217-219
Rozsah
217-219
Typ
Článek
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence