Boberová, Kateřina

Name variants:

Boberová, Kateřina (preferred)
Content type
Displaying 1 - 14 of 14.

Chapter
Přichystalová, Renáta; Kalová, Kateřina; Boberová, Kateřina. Analýza hrobů pomocí formalizovaných metod. In: Přichystalová, Renáta. , Kalová, Kateřina. , Boberová, Kateřina. , Nováček, Jan. Břeclav - Pohansko. IX., Pohřební areály z Jižního předhradí (archeologicko-antropologická studie). 2019, pp. 159–176.

Chapter
Přichystalová, Renáta; Kalová, Kateřina; Boberová, Kateřina. Analýzy hrobů pomocí přírodovědných metod. In: Přichystalová, Renáta. , Kalová, Kateřina. , Boberová, Kateřina. , Nováček, Jan. Břeclav - Pohansko. IX., Pohřební areály z Jižního předhradí (archeologicko-antropologická studie). 2019, pp. 177–187.

Book
Přichystalová, Renáta; Kalová, Kateřina; Boberová, Kateřina; Nováček, Jan. Břeclav - Pohansko. IX., Pohřební areály z Jižního předhradí (archeologicko-antropologická studie). 2019

Chapter
Přichystalová, Renáta; Kalová, Kateřina; Boberová, Kateřina. Břeclav – Pohansko, Jižní předhradí, katalog hrobů a nálezů z disperzních pohřebišť. In: Přichystalová, Renáta. , Kalová, Kateřina. , Boberová, Kateřina. , Nováček, Jan. Břeclav - Pohansko. IX., Pohřební areály z Jižního předhradí (archeologicko-antropologická studie). 2019, pp. 291–608.

Chapter
Přichystalová, Renáta; Kalová, Kateřina; Boberová, Kateřina. Hroby z Jižního předhradí. In: Přichystalová, Renáta. , Kalová, Kateřina. , Boberová, Kateřina. , Nováček, Jan. Břeclav - Pohansko. IX., Pohřební areály z Jižního předhradí (archeologicko-antropologická studie). 2019, pp. 54–108.

Chapter
Přichystalová, Renáta; Kalová, Kateřina; Boberová, Kateřina. Jižní předhradí. In: Přichystalová, Renáta. , Kalová, Kateřina. , Boberová, Kateřina. , Nováček, Jan. Břeclav - Pohansko. IX., Pohřební areály z Jižního předhradí (archeologicko-antropologická studie). 2019, pp. 46–53.

Chapter
Přichystalová, Renáta; Kalová, Kateřina; Boberová, Kateřina. Jižní předhradí hradiska Břeclav – Pohansko v časně středověkém kontextu střední Evropy. In: Přichystalová, Renáta. , Kalová, Kateřina. , Boberová, Kateřina. , Nováček, Jan. Břeclav - Pohansko. IX., Pohřební areály z Jižního předhradí (archeologicko-antropologická studie). 2019, pp. 198–201.

Chapter
Přichystalová, Renáta; Kalová, Kateřina; Boberová, Kateřina. Nálezy hrobového inventáře. In: Přichystalová, Renáta. , Kalová, Kateřina. , Boberová, Kateřina. , Nováček, Jan. Břeclav - Pohansko. IX., Pohřební areály z Jižního předhradí (archeologicko-antropologická studie). 2019, pp. 109–158.

Chapter
Přichystalová, Renáta; Kalová, Kateřina; Boberová, Kateřina. Pohřbívání v sídlištních areálech v období raného středověku. In: Přichystalová, Renáta. , Kalová, Kateřina. , Boberová, Kateřina. , Nováček, Jan. Břeclav - Pohansko. IX., Pohřební areály z Jižního předhradí (archeologicko-antropologická studie). 2019, pp. 14–18.

Chapter
Přichystalová, Renáta; Kalová, Kateřina; Boberová, Kateřina. Postavení pohřebních areálů z Jižního předhradí v kontextu sídelní aglomerace Břeclav – Pohansko. In: Přichystalová, Renáta. , Kalová, Kateřina. , Boberová, Kateřina. , Nováček, Jan. Břeclav - Pohansko. IX., Pohřební areály z Jižního předhradí (archeologicko-antropologická studie). 2019, pp. 188–197.

Chapter
Přichystalová, Renáta; Kalová, Kateřina; Boberová, Kateřina. Problematika pohřbívání na Pohansku u Břeclavi : shrnutí poznatků o doposud prozkoumaných funerálních areálech. In: Přichystalová, Renáta. , Kalová, Kateřina. , Boberová, Kateřina. , Nováček, Jan. Břeclav - Pohansko. IX., Pohřební areály z Jižního předhradí (archeologicko-antropologická studie). 2019, pp. 19–45.

Chapter
Přichystalová, Renáta; Kalová, Kateřina; Boberová, Kateřina. Úvod. In: Přichystalová, Renáta. , Kalová, Kateřina. , Boberová, Kateřina. , Nováček, Jan. Břeclav - Pohansko. IX., Pohřební areály z Jižního předhradí (archeologicko-antropologická studie). 2019, pp. 11–13.

Chapter
Přichystalová, Renáta; Kalová, Kateřina; Boberová, Kateřina. Výsledky antropologické analýzy kosterního materiálu z Jižního předhradí. In: Přichystalová, Renáta. , Kalová, Kateřina. , Boberová, Kateřina. , Nováček, Jan. Břeclav - Pohansko. IX., Pohřební areály z Jižního předhradí (archeologicko-antropologická studie). 2019, pp. 202–282.

Chapter
Přichystalová, Renáta; Kalová, Kateřina; Boberová, Kateřina. Závěr. In: Přichystalová, Renáta. , Kalová, Kateřina. , Boberová, Kateřina. , Nováček, Jan. Břeclav - Pohansko. IX., Pohřební areály z Jižního předhradí (archeologicko-antropologická studie). 2019, pp. 283–290.