Problematika pohřbívání na Pohansku u Břeclavi : shrnutí poznatků o doposud prozkoumaných funerálních areálech

Název: Problematika pohřbívání na Pohansku u Břeclavi : shrnutí poznatků o doposud prozkoumaných funerálních areálech
Zdrojový dokument: Přichystalová, Renáta; Kalová, Kateřina; Boberová, Kateřina. Břeclav - Pohansko. IX., Pohřební areály z Jižního předhradí (archeologicko-antropologická studie). Vydání první Brno: Masarykova univerzita, 2019, pp. 19-45
Rozsah
19-45
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Note
Obsahuje: 3.1 Krátká charakteristika funerálních areálů na Pohansku -- 3.2 Způsob evidence hrobů -- 3.3 Pohřební areály a hroby na Pohansku -- 3.4 Pohřebiště a hroby na jednotlivých zkoumaných polohách v rámci opevnění i na předhradích -- 3.4.1 Velmožský dvorec – pohřebiště u prvního kostela -- 3.4.1.1 Velmožský dvorec – tzv. Pohřebiště II a ojedinělé hroby -- 3.4.2 Žárové pohřebiště -- 3.4.3 Lesní školka – tzv. řemeslnický areál -- 3.4.4 Řezy valem – R01, R03, R11, R14, R18, R19; pohřebiště u východní brány -- 3.4.4.1 Řezy valem -- 3.4.4.2 Pohřebiště u východní brány -- 3.4.5 Lesní hrúd -- 3.4.6 Severovýchodní předhradí – disperzní pohřební areály -- 3.4.7 Severovýchodní předhradí – pohřebiště u druhého kostela -- 3.5 Stručné zhodnocení doposud známých funerálních areálů z Pohanska
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence